رضا اربابیان، موسس شیپور در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد:

هدف امروز استارت آپ ها زنده ماندن است

تاريخ 1398/10/30 ساعت 13:22

اینترنت یعنی دسترسی به دانش روز و استفاده از اطلاعات. زمانی که این جریان قطع شود شما امکان دسترسی به دانش روز را ندارید و نمی توانید کسب و کار را پیش ببرید. این اصلی ترین مسئله در مورد اینترنت است.

*اثر مستقیم تحریم ها بر اکوسیستم استارت آپی را چه می دانید؟

تحریم های اقتصادی دسترسی استارت آپ های بزرگ کشور به سرمایه خارجی را مختل کرده است. اثر مستقیم تحریم ها بر اکوسیستم استارت آپی ایران این بود که جلوی رشد آن را گرفت. بسیاری از کسب وکارهای کوچک در اکوسیستم تعطیل شد و کسب وکارهای بزرگ هم بیشتر به سودآوری و حفظ خود فکر می کنند. اکنون هدف زنده ماندن است تا توسعه یافتن.  هرچند بعضی سازمان ها و نهادها برای انتقال سرمایه به اکوسیستم استارت آپی تلاش می کنند با این حال نمی توان گفت که این حرکت تا چه اندازه موفق بوده است. در شرایط کنونی استارت آپ ها باید ایده هایشان را جلو ببرند و بیشتر به سمت درآمدزایی پیش بروند تا بتوانند روی پای خود بایستند.

*تاچه اندازه پیاده سازی الگوی دیگر کشورها در اکوسیستم استارت آپی ایران را خوب می دانید؟ برای مثال در چین رقبای خارجی با دخالت دولت حضوری در بازار داخل ندارند.

اگر شرایط محیط کسب و کار در داخل کشور را به هر نحو برای رشد کسب وکارها، اعم از استارت آپ ها و صنایع فراهم کنیم عالی است. الگوبرداری از کشورهای موفق هم نکته مثبتی است اما نباید فراموش کرد که ما با کشورهای دیگر چه تفاوت هایی داریم. ما با چین از نظر حجم بازار داخل متفاوتیم. چین خود یک جهان است و ظرفیت بزرگ شدن کسب وکارها را دارد. ما با چین متفاوت هستیم هرچند می توانیم با در نظر گرفتن این تفاوت ها نکات مثبت اکوسیستم استارت آپی این کشور را بررسی کنیم.

*قطعی اینترنت را بعضی فرصتی برای کسب وکارهای نوپای داخلی می دانستند. نظر شما چیست؟

بله برای بعضی از کسب وکارها این فرصتی برای جهش است، اما این جهش تنها در کوتاه مدت انجام می شود و قطعی اینترنت در طولانی مدت آثار خوبی ندارد. اینترنت یعنی دسترسی به دانش روز و استفاده از اطلاعات. زمانی که این جریان قطع شود شما امکان دسترسی به دانش روز را ندارید و نمی توانید کسب و کار را پیش ببرید. این اصلی ترین مسئله در مورد اینترنت است. ممکن است کسب وکارها جهش کند و مردم مجبور شوند از استارت آپ های داخلی استفاده کنند اما در آینده زیان این مسئله برای همه بیشتر است.

*گفت وگوی سایت خبری اتاق تهران با رضا اربابیان، موسس شیپور