اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن سنندج


رئیس

سید کمال حسینی

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

محمد هلاکو 

حامد رنجبر 

منشی

خزانه دار

کریم سعیدپناه

محمد نجیب آداک

 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن سنندج

 

 

سید کمال حسینی


پرویز رعدی


محمد سعید نقشی زادیان

حامد رنجبر

 


سید عبدالرحمن علوی

محمد هلاکو


بختیار مرادی


فاروق کیخسروی بابامیری


قادر کریمی 


علی اکبر عبدالملکی


محمد نجیب آداک


کریم سعیدپناه 


جمال توپچی


محمد رحیم نیازی


زاهد صالحی 

 

 

 

 

آدرس: سنندج, خيابان نمکي - روبروي ايران يدک

تلفن: 3284455 - 3291750 (0871)

فکس: 3235035 (0871)

پست الکترونیکی: Info@Snaccim.com

آدرس وب سایت: www.snaccim.com

تاریخچه:
سابقه اتاق بازرگانی سنندج به قبل از سال 1311 بر میگردد، در آن زمان بدلیل فعالیت محدود، این تشکیلات در یکی از سازمانهای دولتی با نام اتاق تجارت سنندج مستقر بوده است. تا اینکه در سال 1366 ساختمان اتاق سنندج خریداری شد. امروز با گسترش فعالیت اتاق و عضویت بیشتر بازرگانان و شرایط منناسب بوجود آمده در کردستان عراق تعداد اعضای اتاق افزایش پیدا کرده است.


هیئت نمایندگان اتاق سنندج
هیئت رئیسه اتاق سنندج