اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایلام

رئیس

شعبان فروتن

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

موسی فاطمی راد

عدنان کرمی نسب

منشی

خزانه دار

نصرت اله لارتی

مجتبی غیابی

 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایلام

 

 

محسن چمن آرا

سید محمد موسوی نسب

محمد ملکی

سعد حسینی

سجاد شیرخانی

ادریس پاپایی

اکبر ابراهیم نژاد

منصور رنجبری

 

فرزاد فیض الهی

فرج امیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: ايلام, بلوار مدرس، روبروي اداره کل بازرگاني ايلام

تلفن: 3337134 (084)

فکس: 3332281 (084)

پست الکترونیکی: Info@ilam-ccim.org

آدرس وب سایت: ilam-ccim.org

تاریخچه:

استان ايلام در چند سال اخير با تغيير شرايط و حاكميت در كشور عراق واجد پتانسيل مهم و بي نظيري در كشور براي رونق بخش بازرگاني و تجارت شده است جداي از تردد ساليانه چندصد هزار زائر عتبات عاليات كه مي تواند ايلام را به يكي از مهمترين استانهاي ترانزيتي كشور و يكي از اصلي ترين دروازه زميني ايران با دنياي خارج تبديل كند همگوني فرهنگي، اجتماعي و ديني با مردم عراق امكان ارتباط گسترده، تجار ايراني را با تجار عراقي فراهم آورده و در واقع رابطه اقتصادي مفقودي كه در سالهاي پس از انقلاب با هيچ كشوري پديدار نشده ، اكنون مي تواند با عراق پديد آيد و استان ايلام كليد اصلي اين ارتباط است و توسعه استان در گرو بهره گيري از اين وضعيت جديد است.
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان ايلام بعنوان مهمترين و بزرگترين تشكل غيردولتي در بخش تجارت و بازرگاني استان اكنون با رويكرد جديد و شناسايي ظرفيتهاي بكر و بدنبال نقش آفريني مناسب در اين عرصه است.
توانمنديهاي اقتصادي و تجاري استان ايلام:
استان ايلام با مساحتي 20 هزار كيلومتر مربع (كمتر از 4/1 مساحت كل كشور) و جمعيت حدود 600 هزار نفر در گوشه غربي كشور واقع شده است و از جنوب با خوزستان از شرق با لرستان و از شمال با كرمانشاه همسايه بوده و از سمت غرب داراي 430 كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق است اين استان براساس آخرين تقسيمات كشوري شامل 7 شهرستان ، 16 شهر، 17بخش، 36 دهستان و 753 آبادي داراي سكنه است.
نواحي شمالي استان در منطقه كوهستاني رشته كوه زاگرس قرار گرفته و نواحي جنوب و جنوب غربي استان نيز جزء منطقه آب و هواي گرم و خشك كشور است كه البته زمينهاي حاصلخيز كشاورزي در اين ناحيه واقع شده و عمده محصولات كشاورزي نيز مربوط به همين بخش است به دليل همين تنوع آب و هوايي، در استان پوشش گياهي مناسبي وجود دارد بطوريكه 2/89 درصد از مساحت استان را جنگلها و مراتع تشكيل مي دهد ، پسته وحشي يا بنه با تراكم 6 درصد و ساير گونه ها از قبيل زالزالك، بادام كوهي، سماق و ... با سطح تراكم 4 درصد بوده و اين استان داراي 14 رودخانه دائمي است .
مهمترين محصولات كشاورزي در استان گندم، جو، حبوبات و در سالهاي اخير برنج است .
زمينه هاي اقتصادي استان براي رونق بخش تجارت و بازرگاني را مي توان بشرح ذيل بيان كرد:
1) كشاورزي و دامپروري
استان ايلام با دارا بودن سه ميليون دام سبك و سنگين 7/1 ميليون هكتار جنگل و مرتع و 250 هزار هكتار زمين زراعي يكي از قطب هاي كشاورزي محسوب ميشود.
معيشت حدود 44 درصد از جمعيت 600 هزار نفري ايلام در بخش كشاورزي تامين شده يا تأثير مي پذيرد.
استان ايلام با توجه به فعاليت هاي متنوع در فعاليت هاي كشاورزي و دامداري كه ناشي از گوناگوني شرايط جغرافيايي و اقليمي، وجود جنگلها و مراتع مستعد و وجود ظرفيت هاي قابل توجه پرورش دام و طيور و امكان ايجاد صنايع وابسته از موقعيت ممتازي براي سرمايه گذاري در بخش كشت و صنعت برخوردار است.
2) صنعت و معدن و نفت و گاز
استان ايلام با دارا بودن هفت شهرك صنعتي داراي ظرفيت برجسته اي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي است.
اكنون حدود 300 واحد صنعتي در شهرك هاي صنعتي استان ايلام فعال است. در كنار صنايع، غني بودن مواد معدني ظرفيت برجسته اقتصادي در اين استان است.
32 معدن در بخشهاي مختلف آلوويم آهكي، گچ، مارون، شن و ماسه و بيتومين در استان ايلام فعال بوده كه سالانه يك ميليون و 700 هزار تن مواد معدني از اين معادن استان ايلام استخراج مي شود كه ارزش ريالي اين ميزان مواد معدني سالانه 30 ميليارد ريال برآورد شده است.
بخشي از اين مواد در داخل استان فرآوري شده و به استان هاي همجوار و كشور عراق صادر مي شود كه مي توان با سرمايه گذاري در اين بخش شاهد تحولي عظيم در اقتصاد كشور بود.
در سالهاي اخير در بخش صنعت و معدن، گاز و پتروشيمي و ديگر صنايع وابسته استان ايلام سرمايه گذاريهاي چشمگيري صورت گرفته است كه در آينده با بهرهبرداري از آنها فرصت هاي مناسبي ايجاد مي شود.
اكنون روزانه 80 هزار بشكه نفت از منابع نفتي ايلام استخراج شده كه به سبب فقدان پالايشگاه در استان، از طريق لوله در خوزستان فراوري مي شود. استان ايلام از 11 درصد منابع نفت و گاز كشور برخوردار است.
با وجود سرمايه گذاري هاي دولت، اما براي بهبود وضعيت عمران، آباداني و اقتصاد پايدار استان نيازمند تزريق اعتبارها و سرمايه گذاري هاي جديد به ويژه بخش خصوصي است.
ظرفيت هاي منابع غني و سرشار اين استان از حيث گچ و سيمان نيازمند سرمايه گذاري بخش خصوصي است.
استان ايلام از ظرفيت مطلوبي براي تبديل شدن به قطب سيمان كشور برخوردار است كه بخش خصوصي بايد از اين مزيت ها به نحو مطلوبي استفاده كند.
اما آنچه مهم است اينكه براساس مصوبه اي در جريان سفر هيأت دولت به استان ايلام سرمايه گذاران اين بخش خصوصي براي ايجاد واحدهاي صنعتي از معافيت 10 ساله برخوردار مي شوند كه استفاده بهينه از اين مصوبه براي سرمايه گذاران مي تواند منجر به توسعه اقتصادي شود.
3) بهره مندي از مواهب طبيعي و تاريخي براي توسعه گردشگري
استان ايلام به عنوان بخشي از تمدن هاي ايلام باستان، هخامنشي و ساساني از اهميت تاريخي زيادي برخوردار است و داراي هزاران ابنيه و بناي تاريخي ميباشد.
در مجموع استان ايلام يكي از قديمي ترين استانهاي كشور است كه پيشينه تاريخي آن مربوط به دوران «تمدن ايلام باستان»، هخامنشي اشكاني، ساساني و دوره اسلامي برميگردد.
استان ايلام براي ايجاد هتل، مهمانپذير به منظور صنعت گردشگري تشنه سرمايه گذاري بخش خصوصي است كه مي توان از اين مزيت بهره لازم برد.
4) خروجي بين المللي مهران
استان ايلام به سبب دارا بودن 430 كيلومتر مرز مشترك يكي از مهمترين كانونهاي صدور كالاي ايراني به كشور عراق است.
نزديكي به شهرهاي عراق، وجود امنيت كامل در مرز و استقبال تجار و بازرگانان از خروجي بين المللي مهران باعث شده كه اين خروجي به مهمترين معبر مراودههاي صادراتي ايران ـ عراق تبديل شود.
براساس آمارهاي موجود روزانه يكهزار كاميون حامل كالا از خروجي بين المللي مهران به كشور عراق صادر مي شود.
بخش خصوصي مي تواند با سرمايه گذاري در اين بخش بازرگاني استان از مزيتهاي مرزي ايلام با كشور همسايه بهره مند شود.
بازار تشنه عراق بيش از هر زمان ديگري نيازمند كالاي ايراني است و بخش خصوصي مي تواند در بخشهاي خدمات، صادرات كالاي غير نفتي در استان ايلام سرمايه گذاري كند.
پيشينه تاريخي تجارت در استان ايلام:
ايلام به علت موقعيت ژئوپلتيك از ديرباز يكي از كانونهاي تجارت غرب در كشور بوده است دليل نخست موقعيت جغرافيايي مناسب و دوم نزديكي به مسيرهاي مهم تجاري نظير جاده ابريشم است. به همين دليل تجارت از پيشه هاي اصلي مردم استان بوده و هم اكنون نيز شمّ تجاري مردم از ذوق توليدكنندگي آنها قوي تر است فاصله ناچيز با شهرهاي عراق به طوري كه فاصله مراكز استان تا شهر بغداد پايتخت كشور عراق كمتر از 5 ساعت است كه هيچ كدام از استانهاي مركزي كشور در حاشيه غربي واجد اين موقعيت نميباشند همين زمينه هاي مناسب باعث شده است كه در طول دورههاي تاريخي مختلف مبادلات بسياري گستردهاي با كشور عراق صورت گيرد. امروز بسياري از تجار معروف شهرهاي شرق عراق و بغداد از كردهاي فيلي هستند كه تبار اصلي اين تجار مربوط به استان ايلام است به طوري كه محله حي الاكراد و بسياري از بازارهاي بغداد در اختيار كردهاي فيلي قرار دارد و همين ارتباط فاميلي و همگوني فرهنگي زمينه را براي تعميق مبادلات بازرگاني فراهم كرده است

شرح وظایف:

بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن جمهوري اسلامي ايران در هريك از شهرستانهاي كشوركه داراي حداقل پنجاه عضو باشد, اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تشكيل ميشود. هريك از اتاقهاي مذكور داراي شخصيت حقوقي بوده ودرامور اداري ومالي خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل مي باشند. هدف: گسترش وتوسعه فعاليتهاي اقتصادي وبازرگاني شهرستان مربوطه فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت تبادل آرا و افكار بازرگانان وصاحبان صنايع ومعادن وكشاورزي وظايف اساسي:
برقراري ارتباط بين بازرگانان وصاحبان صنايع ومعادن وكشاورزي شهرستان ايلام در راستاي اجراي قوانين ومقررات وايجاد هماهنگي در فعاليتهاي آنها.
فراهم آوردن تسهيلات لازم براي بازرگانان وصاحبان صنايع ومعادن.
بررسي مسائل ومشكلات بازرگانان وصاحبان صنايع ومعادن وكشاورزي و ارائه راهنمائيهاي لازم به منظور رفع آنها.
بررسي ومطالعه پيرامون امكانات صدور كالاهاي صادراتي موجود در شهرستان وفراهم نمودن زمينه هاي لازم براي گسترش صادرات با هماهنگي وتشريك مساعي دستگاههاي دولتي ذيربط.
همكاري با سازمان بازرگاني وموسسات وتشكلهاي وابسته به وزارت بازرگاني در استان بمنظور تشكيل نمايشگاههاي بازرگاني در شهرستان مربوطه وشركت بازرگانان در نمايشگاههاي مختلف.
برقراري ارتباط با نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي وتشكل هاي قوه قضائيه.
برقراري ارتباط با واحدهاي دولتي ذيربط در شهرستان ايلام به منظور ايجاد يا توسعه تشكل هاي لازم در راستاي وظايف محوله.
نظارت بر فعاليتهاي تجاري بازرگانان وصاحبان صنايع ومعادن ايلام در چارچوب مقررات قانوني وسياستهاي اعلام شده از سوي اتاق بازرگاني ايران.
ارائه خدمات بازرگاني لازم به بازرگانان و صاحبان صنايع ومعادن وكشاورزي ايلام نظير صدور وتمديد كارت عضويت وبازرگاني, صدور گواهي مبدا و فرم آ , صدور كارنه تير وخدمات ذيربط بر اساس خط ومشي وسياستهاي اتاق بازرگاني ايران.
فراهم آوردن موجبات تشكيل اتحاديه هاي صادراتي و وارداتي وسنديكاهاي توليدي در زمينه فعاليتهاي بازرگاني, صنعتي, معدني وخدماتي طبق مقررات مربوطه.
اقدام وپيگيري در مورد وصول درآمدها نظير سه در هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان كارت بازرگاني بعنوان سهم اتاق وساير درآمد هاي موبوطه در زمينه ارائه خدمات بازرگاني به بازرگانان وصاحبان صنايع ومعادن وكشاورزي.
تهيه وارائه آمار واطلاعات از فعاليتهاي اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايلام حسب درخواست ونياز اتاق بازرگاني ايران.
برقراري ارتباط با توليد كنندگان شهرستان مربوطه درجهت سوق دادن آنها به توليد كالاهاي قابل صدور ورفع مشكلات اجرايي فرا راه آنها.
فراهم آوردن موجبات آموزش بازرگانان وصاحبان صنايع ومعادن وكشاورزي به ويژه آشنايي آنها با قوانين ومقررات مرتبط با فعاليت از طريق اتاق ايران.
انجام بررسيها ومطالعات كاربردي در زمينه مسائل اقتصادي وبازرگاني با هماهنگي وتشريك مساعي اتاق بازرگاني ايران وبهره گيري از اساتيد وصاحبنظران دانشگاهها وموسسات آموزش عالي.
فراهم آوردن موجبات برقراري ارتباطات برون مرزي با هماهنگي اتاق ايران.
برقراري ارتباط مستمر با اتاق ايران در راستاي همكاري وهماهنگي واستفاده از نقطه نظرات ومباني اطلاعات مسئولين اتاق مذكور در راستاي ايفا وظايف اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن ايلام

اهداف و برنامه‌ها:

برنامه هاي اتاق بازرگاني ايلام براي توسعه بخش تجارت:
باتوجه به اهميت بخش بازرگاني و در جهت تقويت توان توليد منطقه در بخش هاي صنعت، كشاورزي و نهايتاً توسعه همه جانبه ايلام تمهيداتي لازم است انديشيده شود. اين برنامه جهت تبديل بازرگاني به يك بخش قدرتمند و پويا و احياي نقش تاريخي استان خواهد بود. استراتژي بازگاني خارجي ايلام در راستاي توسعه ارزش صادرات تدوين خواهد گرديد كه روند رو به رشد و تصاعدي صادرات و افزايش آمار صدور گرواهي مبدأ از ساهاي 82 تا 85 و همچنين كيفي سازي صادرات با كاهش از وزن و افزايش ارزش دلاري شاهدي براي اين مدعا است.
در جهت تدوين اين سند راهبردهاي لازم است در حوزه برنامه ريزي و مديريتي استان و تعامل مثبت تجار و بازرگانان دولت با محوريت اتاق بازرگاني در افق چهارساله سامان پذيرد.
1ـ نگاه مستقل در بخش بازرگاني و درك اهميت آن در كمك به توسعه عمومي منطقه
2ـ انجام مطالعات دقيق اقتصادي، استخراج آمارهاي لازم براي استان و تدوين برنامه هاي كارشناسانه توسعه تجاري
3ـ درنظر گرفتن نقش مكمل بازرگاني در توسعه كشاورزي، صنعت و خدمات و وارد كردن اين حوزه در عموم برنامه ريزيها
4ـ تعامل و همكاري با سازمان بازرگاني و ديگر ارگانهاي دولتي براي احداث نمايشگاه دايمي تجاري در استان ايلام
اما در عرصه اجرايي نيز اتاق بازرگاني ايلام به دنبال راهبردهاي ذيل است:
1ـ كمك به شكل گيري شركتهاي تخصصي، تجاري كه به طور خاص به امر بازاريابي و تجارت در حوزه هاي گوناگون بپردازد.
2ـ كمك به شكل گيري مؤسسات مشاور در امور بازاريابي و تجارت
3ـ ساماندهي، تشكل سازي و شكل دادن به اتحاديه هاي بزرگ تجاري و ايجاد كارتل هاي اقتصادي مناسب به منظور حضور قوي و همه جانبه در بازارهاي هدف
4ـ تقويت توان انبارداري در استان از طريق تقويت مؤسسات فعال
5ـ انجام مستمر امور آموزشي:
الف) برپايي دوره هاي آموزشي
ب) بازديد علمي
6ـ فرهنگ سازي تجاري:
الف) برپايي نمايشگاه ها
ب) برپايي همايش هاي تخصصي
ج) چاپ بروشور و اطلاع رساني رسانهاي
7ـ تقويت تعاوني هاي مرزنشينان و پيله وران و ايجاد بسترهاي لازم براي تشكيل تعاوني هاي جديد
8ـ استفاده از توان بالاي ناوگان حمل و نقل جادهاي استان باتوجه به جوان بودن آن و اتصال مستقيم به بازار مصرف جهت افزايش عايدي توليدگران و كاهش هزينه مصرف
9ـ كنترل كيفي كالاهاي صادر شده از مرز، با همكاري اداره استاندارد استان جهت صدور كالاهاي سالم، استاندارد و كيفي و كوشش در جهت ارتقا آزمايشگاه كنترل كيفي استاندارد در مرز مهران.
10ـ تشريك مشاعي با گمرك استان جهت ارتقاء گمرك مهران و استان و افزايش نيروهاي ارزياب و تخصصي در مرز
11ـ ايجاد زمينه مناسب براي بسته بندي و شكيل كردن كالاهاي صادراتي جهت نفوذ در بازار مصرف
12ـ پيش بيني تقاضاي موثر بازار عراق براي كالاهاي ايراني و تخمين اندازه و سهم بازار اين كشور و تعميق و قدرت رقابت محصولات توليد ايران
13ـ ايجاد اتاق هاي بازرگاني مشترك جديد با استانهاي عراق خصوصاً 3 استان هم مرز با ايلام
14ـ انجام فعاليتهاي ترفيعي و تشويقي با هماهنگي سازمان بازرگاني استان و تعيين آميخته تشويقي مناسب جهت پيشبرد فروش
15ـ كمك به توسعه صادرات غيرنفتي و تعامل مثبت با كميته صادرات غيرنفتي استان
16ـ دخالت مؤثر بخش خصوصي در سياستگذاريها و برنامهريزيهاي اقتصادي و فرآيند توسعه استان
برنامه هاي اتاق بازرگاني جهت بازار عراق:
بازار عراق مهم ترين پتانسيل تجاري غرب كشور است و سرمايه گذاري ايران در اين بازار بسيار مهم است چرا كه زمينه ساز حضور پررنگ ايران در بازارهاي كشورهاي منطقه به ويژه كشورهاي عربي است و ايران اين توانايي را دارد كه نقش اول را در تجارت با اين كشور ايفا كند داشتن 1400 كيلومتر مرز مشترك ايران با كشور عراق كه 425 كيلومتر آن در استان ايلام قرار دارد علاوه بر پيش زمينههاي ذهني مثبت مردم عراق نسبت به كالاهاي ايراني همچنين قرابت فرهنگي و الگوهاي مصرفي همسان شرايط بسيار مطلوبي را به بوجود آورده تا بسياري از مايحتاج موردنياز عراق را از مرزهاي آبي و زميني كشور تأمين شود و شركتهاي پيمانكاري و تجاري بتوانند نقش اول را در فرآيند مبادلهاي داشته باشند.
باتوجه به اينكه كاميونها و ماشين هاي ايراني ميتوانند در خاك عراق تردد نمايند و در حال حاضر نيز شعبه چند بانك ايران در بغداد فعاليت خود را آغاز كردهاند مبادلات پولي و معاملات كالايي ميتوانند به طور مستقيم انجام گيرند. بديهي است در كشور عراق طرحهاي زيربنايي و بسياري از زيرساختهاي عمراني اقتصادي هنوز شكل نگرفته كه اين امر زمينههاي بسياري را براي اجراي پروژههايي مانند آب، برق، پتروشيمي و تأسيسات زيربنايي به وجود آورده است و هر اندازه دولت فعلي عراق تلاش كند نميتواند بدون همكاري كشورهاي ديگر اين عقب ماندگي ها را جبران كند بر اين اساس بايد از اين فرصتها براي سرمايهگذاري استفاده كرد. در همين راستا اتاق بازرگاني ايلام برنامه هايي را براي دوره زماني چهار ساله تنظيم كرده كه اميد است زمينه لازم براي تعميق فعاليتهاي بازرگاني با اين كشور فراهم آيد.
1ـ گردآوري آمار و اطلاعات لازم در زمينههاي اقتصادي به ويژه بازرگاني و صنعتي ايران و عراق و ارائه به اعضاي ايراني و عراقي
2ـ همكاري با سازمانها و مقامات ايراني و عراق براي تشويق و توسعه روابط اقتصادي
3ـ همكاري و تشريك مساعي با اتاق هاي مشابه در كشور عراق
4ـ كوشش جهت ارائه و صدور خدمات مهندسي و فني به كشور عراق
5ـ ايجاد زمينههاي لازم براي گسترش خدمات و تجهيزات پزشكي به عراق
6ـ ترويج مبادله هيئت هاي اقتصادي بين دو كشور
7ـ مطالعه، بررسي و شناسايي سرمايه گذاريهاي دو جانبه
8ـ مشاركت در برپايي و اداره نمايشگاه ها با اخذ توافق هاي لازم از مراجع مربوط در ايران و عراق و كمك به مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و عراقي علاقمند به شركت در نمايشگاههاي بين دو طرف.
9ـ تلاش جهت حل اختلاف ناشي از فعاليتهاي اقتصادي بين اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و عراقي و تشويق طرفين اختلاف به حل اختلاف با تشكيل مركز داوري مناسب
10ـ چاپ بولتن هاي اطلاعاتي بازرگاني و الكترونيك در زمينه توسعه روابط اقتصادي بين ايران . عراق كه شامل قوانين و مقررات، خبرهاي اقتصادي و ساير مسائل موردنياز و انتشار مجله، كتاب و نرم افزار
11ـ ايجاد زمينه بازاريابي مناسب براي كالاهاي ايراني و ارتقاء سطح مبادلات
12ـ همكاري با وزارت خارجه، استانداري ايلام و ديگر سازمانها جهت راهاندازي كنسولگري عراق در استان ايلام
برنامه اتاق بازرگاني ايلام براي تحقق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي:
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه در آن شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي ملي، ارتقاي كارايي بنگاههاي اقتصادي، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي و كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي هاي اقتصادي كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد نقطه عطفي جهت حضور پر رنگ بخش خصوصي در مناسبات اقتصادي كشور فراهم آورد، بديهي است سرمايه گذاري در بخش خصوصي، هميشه همراه با پذيرش ريسك مناسب و معقولي است و امروزه كاهش تصديگري دولت در امور اقتصادي بعنوان رويكرد اصلي در بسياري از كشورها مطرح است اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيز بعنوان اصلي ترين و قديمي ترين تشكل بخش غيردولتي حائز نقش بي بديهي در اجراي سياستهاي اصل 44 است لذا اتاق بازرگاني ايلام برنامه هايي به شرح ذيل جهت عملياتي كردن اين سياستها دارد:
1ـ تشكيل شركت سهامي سرمايه گذاري عام در استان ايلام
2ـ ايجاد بسترهاي لازم براي شكل گيري بخش خصوصي توانمند در سطح استان و تثبيت حضور اين بخش در مناسبات اقتصادي
3ـ تجميع سرمايه هاي كوچك جهت تشكيل سرمايه لازم در راهاندازي و توسعه صنعت، معدن و كشاورزي استان
4ـ توانمندسازي بخش خصوصي استان با معرفي پتانسيل ها و ظرفيتهاي سرمايه گذاري جهت توليد ثروت و ايجاد ارزش افزوده
5ـ معرفي مشوق ها، معافيت هاي مالياتي و زمينههاي اقتصادي جهت افزايش سرمايهگذاري خارجي در استان
6ـ افزايش تعامل بين بخش دولتي و خصوصي استان و ارائه مشاورههاي لازم به بخش هاي مختلف دولت در تدوين، تنظيم و افزايش روند خصوصي سازي
7ـ كمك به گسترش بنگاه هاي زود بازده و مراكز رشد (انكوباتورها)
سخن آخر اينكه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايلام به عنوان بازوي دستگاههاي اجرايي تلاش دارد با ايجاد انگيزههاي لازم براي ترغيب بخش خصوصي به منظور سرمايهگذاري در بخشهاي خدمات، بازرگاني صنعت و معدن و به ويژه صادرات و واردات از كليه سرمايه گذاران بخش خصوصي حمايت مادي و معنوي ميكند.
اين اتاق از ارايه هرگونه خدمات مشاورهاي به بخش خصوصي داخلي كشور براي سرمايهگذاري در استان ايلام استقبال ميكند.
كليه تلاش هيأت نمايندگان و هيأت رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايلام به حمايت همه جانبه از بخش خصوصي داخلي معطوف است.
ما دست كليه سرمايهگذاران بخش خصوصي را براي فعاليت در استان ايلام به گرمي ميفشاریم


هیئت نمایندگان اتاق ایلام
هیئت رئیسه اتاق ایلام