اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن قم

رئیس

ابوالفضل خاکی

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

حسن آقاجانی

غلامحسین الهیاری

منشی

خزانه دار

علیرضا آرحیمی

علیرضا راد

 

 

آدرس:قم, بلوار 15 خرداد - بعد از کوچه 33 - جنب ساختمان آتش نشاني
تلفن:7775156 - 37773563(025)
فکس:37775156 (025)
 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  قم

 

 

ابوالفضل خاکی

علی خاکی

غلامحسین اله یاری

رضا محمد بیگی

محمدرضا صدیق پور

حسن آقاجانی

ابوالفضل رجبیان

احمد زاهدی موحد

علیرضا راد

احمد محمدی کاشانی

مصطفی کرمانی

علیرضا آرحیمی

محمد حیدری 

محمد آقاجانی

 

 

سید محمدرضا بکائی

 

 

 

آدرس: قم, بلوار 15 خرداد - بعد از کوچه 33 - جنب ساختمان آتش نشاني

تلفن: 37773563 (025)

فکس: 37775156 (025)

پست الکترونیکی: 

آدرس وب سایت: http://qccima.ir/


هیئت نمایندگان اتاق قم
هیئت رئیسه اتاق قم