اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن مشهد

رئیس

غلامحسین شافعی

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

حسین محمودی خراسانی

محمود سیادت

منشی

خزانه دار

مریم سراج احمدی

محمد رضا توکلی زاده

 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  مشهد

 

 

حمیدی ازغدی

غلامحسین شافعی

مجید محمد نژاد

حسین محمودی خراسانی

علی اکبر علیزاده قناد

سید حسین احمدی سلیمانی

محمد حسین روشنک

احمد زمانیان یزدی

محمد رضا توکلی زاده

محمود سیادت 

محمود امتی

 

علی محمد شریعتی مقدم 

غلامعلی رخصت

 

مریم سراج احمدی 

محمد علی چمنیان

 

 

آدرس: مشهد, خيابان امام خميني - جنب باغ ملي

تلفن: 2252091 - 2216000 (0511)

فکس: 2216040 (0511)

پست الکترونیکی: info@mccim.com

آدرس وب سایت: www.mccim.com

تاریخچه:

نگاهي به تاريخ تاسيس اتاقهاي بازرگاني نشان مي دهد كه اتاق تجارت در شانزدهم مهرماه ۱۳۰۵ شمسي در وزارت بازرگاني در تهران تاسيس و قانون اتاق هاي تجارت در سال ۱۳۰۹ تصويب شد و اين همه بيان فعاليت گسترده بازرگانان و تجار در اين دوره بود.

همانگونه كه ماده اول قانون تاسيس اتاقهاي تجارت نشان مي دهد تاسيس اتاق تجارت در مراكز تجاري مهم مملكتي بر حسب تقاضاي تجار محل و پيشنهاد وزارت اقتصاد ملي و با تصويب دولت مورد نظر قرار گرفته است ، اما با توجه به دخالت دولت در فعاليتهاي بازرگاني و افزايش اين دخالت در آن زمان با وضع قانون خاص و به انحصار در آمدن تجارت خارجي كشور در دست دولت، اتاقهاي تجارت به حالت تعليق درمي آيد، ولي در سال ۱۳۱۵ با اعمال فشار تجار و بازرگانان ، دولت اجازه فعاليت مجدد به اتاقهاي تجارت را ميدهد ،

اما اين فعاليت به ۱۶ اتاق محدود ميشود كه يكي از آنها اتاق بازرگاني مشهد است.

پس از شهريور ۱۳۲۰ با كاهش قدرت حكومت مركزي ، با احساس و ضرورت تشكيل اتاق بازرگاني ، با تلاش جمعي از بازاريان، قانون جديدي بنام قانون تشكيل اتاق بازرگاني به تصويب رسيد و دو انجمن صنفي بنام اتحاديه بازرگانان و اتحاديه اصناف به آن پيوستند ، به دنبال تشكيل اتاق بازرگاني تهران ، اتاق بازرگاني در شهرهاي بزرگ ايران از جمله مشهد مقدس در دهه ۲۰تاسيس گرديد و اتاق بازرگاني مشهد با توجه به قانون جديد در سال ۱۳۲۷تاسيس گرديد.

خلاصه تاريخچه شكل گيري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد :
- ۱۳۰۸تاسيس اتاق تجارت مشهد
- ۱۳۱۰ الي ۱۳۱۵فعاليت اتاق تجارت مشهد بدستور دولت به حالت تعليق در آمد.
- ۱۳۱۵اتاق تجارت مشهد تحت نظارت بيشتر دولت قرار گرفت وجزو ۱۶اتاق تجارت بود كه فعاليت خود را تحت نظارت شديد دو لت در اين سال مجدداً آغاز نمود.
- ۱۳۲۷اتاق بازرگاني مشهد ، جانشين اتاق تجارت مشهد گرديد.
- ۱۳۴۸اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد از ادغام اتاق بازرگاني و اتاق صنايع و معادن مشهد تشكيل گرديد.
- ۱۳۵۸پس از فرمان امام خميني (ره) در رابطه با تعيين هيات رئيسه موقت اتاق ايران ، هيئت رئيسه موقت اتاق مشهد از طرف استاندار بشرح زير
آقايان :
1. علي امير پور
2. علي باقرزاده
3. جواد وجداني

به صورت انتصابي مسئول اداره اتاق مشهد گرديدند ، سپس بصورت انتخابي از طرف صاحبان كارت هيات رئيسه انتخاب و آقاي جواد ضيائي به سمت رئيس اتاق تعيين گرديدند.

روساي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خراسان از ابتدا تا كنون :
1. جواد ضيائي
2. حسين ساختيان چي
3. محسن محسنيان
4. علي اميرپور
5. غلامحسين شافعي


هیئت نمایندگان اتاق مشهد
هیئت رئیسه اتاق مشهد