اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن کرمانشاه

رئیس

کیوان کاشفی

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

جمشید رستمی

نلسون حضرتی

منشی

خزانه دار

بابک ترابی

عبدالله سخن سنج

 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  کرمانشاه

 

 

کیوان کاشفی

غلامرضا امیری

 

نلسون حضرتی

شهریار باوندپور چله

ابراهیم امیدی

جمشید رسمتی

برهان حیدری

حیدر کدیور

بابک ترابی 

ابراهیم خمیسی

ناصر مرادی

محمد عارف ابراهیمی 

عبدالرضا زردویی

 

عبدا... سخن سنج
 

رضا سلیم ساسانی 

 

 

 

آدرس: کرمانشاه, بلوار شهيد بهشتي - سه راه 22-پلاک 535

تلفن: 8228131 - 8228141 - 8228151 (0831)

فکس: 8228161 (0831)

پست الکترونیکی: info@krccim.org

آدرس وب سایت: www.krccim.org

تاریخچه:

پيشينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمانشاه

اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمانشاه كه تا حوالي دهه يكهزارو سيصدو بيست(1320خ) خورشيدي بنا به مندرجات صورتجلسه هاي هفتگي اتاق كرمانشاه و مدارك موجود با عنوان اتاق تجارت شناخته مي شده است اولين جلسه رسمي خود را بنا به دعوت حكومت وقت كرمانشاهان و با حضور نماينده اداره كل تجارت كشور در روز يكشنبه 16 آبان 1310خ تشكيل داده است. و اما پيش از آن نيز موجوديت داشته و تاريخ تشكيل آن به سال 1305 معطوف است در حاليكه باز هم معمرين گواهي داده اند اتاق تجارت نه با اين عنوان بلكه با عنوان خاص هيئت تجار كرمانشاه و با حضور و شركت بزرگان كرمانشاهي در صحنه اقتصادي منطقه و كشور فعال بوده و پل ارتباطي خاصي ما بين كشورها ي همسايه ايران به عراق با مركز كشور بوده است.
آنچه محرز است اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمانشاه با پيشينه اي 80 ساله جاي پاي خود را در تاريخ اين ديار به يادگار باقي گذاشته است.و اما آنچه قابل تعمق است، اين كه در تاريخ معاصر ايران كه مبدا آن مي تواند سال پايتخت قرار داده شدن تهران به سال 1210 هجري قمري و در زمان آقا محمد خان قاجار تلقي گردد و بعد از يك دوره ركود تجارت نسبتاً طولاني كه در مبادله تجارت كالاي شرق ، شرق دور و كشور ايران با شرق ميانه به جهت عدم وجود امنيت در طرق و شوارع و شهرهاي محل عبور كاروانهاي تجاري و بازرگاني ايجاد گرديده بود . غرب كشور كه به جهت قرب همجواري با گستره ي امپراتوري عظيم عثماني در مواقع بحراني و ضعف دچار آسيب پذيري بيشتري مي گرديد و از حيز انتفاع خارج شده بود در زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار و انتصاب شاهزاده محمدعلي ميرزاي دولتشاه به حكومت كرمانشاهان و ممالك ثلث و سرحددارعراقين به واسطه ي شايستگي و لياقت دولتشاه ، توانست بار ديگر در صحنه هاي تجارت جهاني ، باب مناسبات تجاري و اقتصادي نويني را بازگشايي كرده و كرمانشاه را به مركز مبادله كالا و انبار تجارت عراق و بمبئي و روسيه تبديل كند به نحوي كه وجود خاندانهايي از مردمان عرب مهاجر از بغداد با عنوان خاندان وكيل الدوله و خاندان سادات تجار بغدادي از زمان دولتشاه باب تجارت گسترده اي را افتتاح و بنا به آنچه در كتاب زندگان عرصه عشق آمده است مضاف بر وجود امنيت در منطقه غرب كشور جهت سرمايه گذاري تجار و بازرگانان، آب و هواي معتدل ، سرسبزي و خرمي و نعمت فراوان ، مردم با صفا و ميهمان پذير و غريب نواز و گشاده روي كرمانشاه مزيد بر علل گرديده تا تجار عرب و بغدادي به رغبت تمام كشتي سرمايه و تجارت خود را به ساحل آرام و محيط عدل و انصاف كرمانشاهيان بكشانند ،از اين روي سيد اسماعيل تاجر عرب بغدادي بنا به امتيازاتي كه در كرمانشاه و در عصر و زمان مورد بحث وجود داشته است به اتفاق چهار تن از پسران خود به كرمانشاه ورود كرده بساط بازرگاني گسترده اي را در ديار بيستون گسترانيد، تا جايي كه به زودي دايره تجارت اين خاندان از بغداد كه در آن زمان از مراكز مهم تجارتي اروپا و مشرق بود تا همدان كه انبار مهم كالاهاي روسيه محسوب مي گرديد گسترده شد و تمام افراد و كسان آن خاندان به امر تجارت اشتغال ورزيده و به تدريج صاحب املاك و اموال فراوان و ثروت به سزا شدند ، بزرگان اين خاندان هريك در رشته ي تجارت سرشناس و با تجارتخانه هاي عمده داخل و خارج ارتباط داشته و داراي اعتبارات كلان بوده اند و همچنين پيوندهاي سببي خاندانهاي مهاجر چون وكيل الدوله هاي عرب بغدادي با خاندانهاي علم و تقوي ، آل آقا و وجود بارز مرحوم حاج محمد حسن كمپاني وكيل الدوله دوم، حلقه ارتباطي تنگاتنگ گسترده اي را در تجارت غرب موجب شد و از اين روي حاج سيد مهدي عرب و پدرش آقا سيد هادي و آقا سيد محمد علي در سراي گمرك كرمانشاه تجارت عمده كالاي بمبئي و بغداد را راه اندازي كرده و دامنه ي نفوذ بازرگاني برادران تا همدان نيز كشيده شد.

اهداف و برنامه‌ها:

به جهت ايجاد تحول در ساختار اجرايي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمانشاه و در پي اختتام مهلت قانوني دوره ي چهارم انتخابات اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن كشور در اسفند ماه سال 1381، لزوم برگزاري انتخابات دوره ي پنجم محسوس بوده كه هدف از آن مشاركت عمومي فعالان عرصه هاي اقتصادي گوناگون در بخش هاي مختلف بوده است تا با بحث و تبادل نظر و تبيين و توجيه نشست هاي كارشناسانه بتوان بستر مناسبي را براي انجام انتخابات سالم و آزاد فراهم آورد و در راستاي تحقق هدف مورد بحث از وجود رسانه هاي گروهي چون صدا و سيما،‌ نشريات سراسري و محلي استفاده برده و همچنين مبادرت به انجام يك فراخوان همگاني پيرامون ديدگاهها و اهداف كلان اقتصادي اتاق در زمينه هاي گوناگون گردد تا مشاركت فعال آحاد جامعه، بسيج همه جانبه اي را جهت بهره وري از دانش عمومي و اختصاصي افراد ميسور و ميسر سازد.
بعد از انجام انتخابات و مشخص شدن گزينش شدگان دوره پنجم و انتخاب هيئت رئيسه اتاق، آقاي معراج محرابي موقر رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمانشاه به حضور تجار، ارباب صنعت و معدن و تمامي كساني كه به هر نحوي از انحاء‌ تلاشگر عرصه هاي اقتصادي بوده پيامي را عرضه و ضمن آن با تكريم و اداي احترام به محضر پيشكسوتان و بزرگان عرصه هاي اقتصادي به ويژه عزيزاني كه در دوره هاي پيشين در كسوت اعضاي هيئت رئيسه و يا هيئت نمايندگان خدمات شاياني را به منصه ظهور و بروز رسانيده و موجبات ارتقاء سطح روند اتاق را فراهم آورده اند عرض سپاس و تشكر خود را اعلام و اظهار داشت.
انشاءالله ما نيز در اين دوره بتوانيم ضمن حفظ جايگاه واقعي اتاق در حراست و تداوم شأن و خاستگاه اين نهاد اقتصادي، چنان كه در خور شأن و منزلت تجار و صنعتگران ارزشمند باشد كوشا باشيم.
بدون ترديد جهان فردا از آن كساني است كه مسلح به علم از زواياي مختلف آن هستند و اينك كه ما خود در عرصه هاي اقتصادي صنعت و معدن و كشاورزي و بخش هاي ديگر فعال مي باشيم، چنانچه نتوانيم تكاپوي لازمه را در وصول به دروازه هاي دهكده جهاني اقتصاد بروز دهيم از قافله ي پيشرفت سريع اقتصاد نوين عقب مانده و در عين حال خود را نيز نيازمند استفاده از نقطه نظرات و پيشنهادات سازنده صاحبان آراء و انديشه و عقول معرفت در ابعاد اقتصاد متحول بدانيم.
جهت مشاركت همگاني همكاران اتاق كه مبتني بر بنيادهاي مديريت علمي و نظريه هاي كارشناسي است و ريشه در تجارب ملموس داشته راز توفيق و اثر بخشي همه جانبه آنست كه مي شود با انجام كار گروهي، امور اقتصادي منطقه و استان و شهر و ديار و كشورمان را به سامان برسانيم.
در راستاي بيان اهداف و طرح ديدگاههاي اقتصادي مبتني بر انجام تحول بنيادين اقتصاد، رياست اتاق بازرگاني با انجام امر مصاحبه نسبت به تشريح هدفمند بودن برنامه هاي اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن كرمانشاه اقدام كرده و به موادي چند اشاره داشتند كه اهم آن مواد عبارت است از :
سامان دهي كاركنان اتاق بر اساس سازمان مصوب، استقرار هر يك از كاركنان در رديف سازماني خود جهت انجام وظايف محوله مطابق با شرح وظايف ابلاغي كه در نهايت هر كسي در حوزه ي تصدي خود موظف به انجام كار تقسيم شده باشد، تدوين و تصويب مفاد آئين نامه هاي مالي و اجرايي و تعيين حيطه ي مسئوليت و اختيارات مربوطه رئيس و هيئت رئيسه توسط هيأت نمايندگان، راه اندازي سايت خبري و برقراري ارتباط با جهان پيرامون و خارج از آن جهت دست يابي به بازارهاي توسعه صادرات، همچنين انتشار نشريه ي ماهانه بجاي خبر نامه اتاق به منظور برقراري ارتباط تنگاتنگ گسترده و بيشتر با صاحبان حرف و مشاغل و ارباب صنعت و معدن و تجار بزرگوار، ارتقاء سطح دانش و آگاهي فعالان بخش اقتصادي و بهره گيري از دانش روز و ارائه برنامه هاي كارشناسانه و در نهايت استفاده از داده هاي علمي مراكز دانشگاهي كه تأمين كننده ي اهداف اتاق باشد.
ايجاد واحد روابط بين الملل براي برقراري ارتباط با تجار خارجي و دست يابي به بازار كالاهاي صنعتي و همچنين ايجاد بخش امور توسعه و ترغيب سرمايه گذاران، پي گيري خواسته ها و رفع موانع و تنگناها تا تحقق به هدف مطلوب اقتصادي استان، مشاركت فعالانه در نشست ها و كميسيون هاي تصميم گيرنده ي استان به ويژه در بخش هاي دولتي به منظور ارائه طريق و دست يازي به نقطه نظرات بخش خصوصي و دفاع از خواسته هاي به حق اعضاي اتاق و در نهايت تلاش مضاعف و كوشش بيشتر در رفع موانع قانوني و استفاده از نظريات كارشناسانه ي هيئت عامل نمايندگان مساعدت لازم، هم فكري و مشاركت با شركت نمايشگاهي استان و با هدف افزايش توان صادراتي و دست يابي به رونق اقتصادي و همكاري مستمر با مجمع امور صنفي و كارشناسان سازمانهاي بازرگاني و صنايع و معادن و لذا تلفيق اهداف تشريح شده ي رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان كرمانشاه نصب العين قرار گرفته تا يادگاري ارزشمند از اقدامات اين دورة اتاق نيز به جاي بماند انشاءالله.


هیئت نمایندگان اتاق کرمانشاه
هیئت رئیسه اتاق کرمانشاه