اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن یزد

رئیس

محمدرضا قمی

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

غضنفر امیرجلیلی

محمدرضا داد

منشی

خزانه دار

محمدحسین فرشاد پور

علی اصغر بیگی یزدی

 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  یزد

 

 

محمد رضا قمی

امیر حسین حیدرزاده

محمدحسین فنایی

غضنفر میر جلیلی

محمد رضا داد

محمد رضا مازار اتابکی

محمد حسین فرشاد پور

احمد میرزا دانشیان

سيد علي سالار

محمود امانت يزدي 

محمد حسن راسخی نژاد

محمدرضا مازاراتابکی

علی اصغر بیگی یزدی 

نصراله شريف فرد

محمدرضا مشاهيري

حسین پهلوانپور 

محمد حسن شیشه بری

 

 

آدرس: يزد, بلوار 17 شهريور - مقابل 52 متري امام شهر

تلفن: 2-7245491 (0351)

فکس: 7243073 (0351)

پست الکترونیکی: otagh_byazd@yahoo.com

آدرس وب سایت: www.yazdccim.org

تاریخچه:

دربيستم بهمن ماه سال1310برحسب دعوتي كه قبلا ازحكمران وقت در يزدشده بود،دراتاق یزد جلسه اي باحضور12نفر از تجارمعروف تشكيل واتاق يزدبنام اتاق تجارت تاسيس شد شایان ذکر است ازسال اتاق 1348اتاق مذکوذ به اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تغيير نام داد.


هیئت نمایندگان اتاق یزد
هیئت رئیسه اتاق یزد