اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن بجنورد

رئیس

سعید پورآبادی

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

سید علی شریعت

حسنعلی مرادیان

منشی

خزانه دار

اشکان کاویانی

علی محمد جاجرمی

 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  بجنورد

 

 

سعید پورآبادی

ابوالقاسم تقی زاده

علی محمد ژاله مایوان

سید علی شریعت

پیگلر پرهامی

 رحمن بردی افروز

علی محمد جاجرمی

نور مراد بزدانی

محمد صمدی

حسنعلی مرادیان

امین یزدانی

 

اشکان کاویانی 

عبداله خدابنده

 

حیدر حیدریان 

علی اصغر علی آبادی

 

 

 

آدرس: خراسان شمالي, بجنورد - خیابان مدرس - جنب تالار حافظ

تلفن: 32728237 (058)

فکس: 32728241 (058)

پست الکترونیکی:

آدرس وب سایت: http://www.bojnourdccim.ir/


هیئت نمایندگان اتاق بجنورد
هیئت رئیسه اتاق بجنورد