اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن شهرکرد

رئیس

آیت اله احمدی

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

شهرام زارع فارسانی

مسعود ناصری بروجنی

منشی

خزانه دار

بهرام اله بخشی هفشجانی

حسین ایزدی بروجنی

 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  شهرکرد

 

 

آیت اله احمدی

عبدالکریم فیل آبادی

فرهاد اخوان بروجنی

مسعود ناصری بروجنی

شهریار حیدری پور

فرج اله نجفی سرپیری

شهرام زارع

دبیر رضائی سورشجانی

سید کوروش هاشمی گل سفیدی

حسین ایزدی بروجنی 

اردوان طهماسبی

 

بهرام اله بخشی هفشجانی 

یوسف ابوطالبیان

 

بهنام علیخانی 

حبیب اله اله بخشی

 

 

 

آدرس: شهرکرد, ميدان معلم - بلوار آزادي - روبروي پارک لاله

تلفن:  33377235 - 33377231(038)

فکس: 33377077 (038)

پست الکترونیکی: Info@chbccim.com

آدرس وب سایت: www.chbccim.com

 


هیئت نمایندگان اتاق شهرکرد
هیئت رئیسه اتاق شهرکرد