اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن رشت

رئیس

هادی تیزهوش تابان

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

سامان نظری

حجت نقاش زادگان

منشی

خزانه دار

علیرضا آقازاده

علیرضا صنعتکار

 

 

 

هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  رشت

 

 

علیرضا صنعت کار

امیر پورنصیر

علیرضا آقازاده‌طاهرگورابی

هادی داداش زاده

سامان نظری معافی

محمد علی شجاع پور

مهران فکری

هادی تیزهوش‌تابان

بهمن لطیفی

طاهر زمردنیا 

ایرج محبوبی

 

غلامحسین نوروزنژاد 

عبدالنبی جرک 

 

حجت نقاش زادگان 

قاسم رضائیان

 

 

آدرس: رشت- بلوار ولی عصر به طرف جاده انزلی- نرسیده به بیمارستان آریا

تلفن: 7757037-8 (013)

فکس: 7757036 (013)

 پست الکترونیکی: info@iccimguil.ir

نشانی اینترنتی: www.iccimguil.ir

تاریخچه:

مطابق دستور فلاحت و تجارت و فوايد عامه وقت و بنا به پيشنهاد تجار رشت و به موجب مواد ١ و ٢ نظام نامه اتاق هاي تجارت مصوبه هياًت وزيران ، در سال ١٣٠٤ اتاق تجارت رشت با ١٦ نفر عضو تکشيل شد.
حوزه عملياتي اتاق، استان گيلان بوده ، اولين جلسه آن به رياست آقاي حاج علي آقاي گيلاني در تجارتخانه ايشان تشکيل گرديد.
براساس همين نظامنامه در تاريخ ٢٥ تير ماه ١٣٠٨ اتاق تجارت رشت همزمان با اتاق هاي تبريز،مراغه،مهد،قزوين،ساري تشکيل و رسميت يافت.اولين جلسه اتاق تجارت در نهم مرداد ماه ١٣٠٨ در منزل آقاي احمد سيگارودي و با حضور (افشار) حکمران گيلان تشکيل شد.در آن زمان مسايل اتاق در روزنامه اي به نام روزنامه عصر جديد از انتشارات اتاق تهران منتشر ميشد.
دوسال بعد انحلال کليه اتاق ها پيش آمد تا اينکه مجلس شوراي وقت قانون تاسيس اتاق هاي بازرگاني را تصويب کرد و در سال ١٣١٠ انتخابات اتاق رشت با حضور حکمران وقت گيلان (افشار) در محل فرمانداري رشت تشکيل شد.
در آن زمان دو اتاق يکي به نام بازرگاني و ديگري به نام اتاق صنايع و معادن وجود دات که در سال ١٣٤٩ اين دو اتاق با هم ادغام گرديد و به نام اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نام گذاري شد.
فعاليت اتاق تا پيروزي انقلاب اسلامي ابتدا با انتخابات هر دو سال يکبار و بعد هر چهار سال يکبار انجام ميگرفت و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با استناد تلگراف اتاق مرکزي ايران از طرف استانداري گيلان سه نفر به عنوان سرپرست اتاق رشت و به نام هياًت رپيسه موقت انتخاب و اداره امور اتاق را بعهده گرفتند که اين روال تا سال ١٣٦٢ ادامه داشت و در سال ١٣٦٢ اولين انتخابات اتاق رشت بعد از پيروزي انقلاب اسلامي انجام گرفت که طي آن نفر عضو انتخابي و چهار نفر انتصابي به عنوان هياًت نمايندگان برگزيده شدند.
چهارمين دوره انتخابات در تاريخ ٢٥/١٠/١٣٧٧ برگزار گرديدو بالاخره پنجمين دوره انتخابات هياًت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن رشت در تاريخ ٧/١٢/٨١ برگزار شد.

اهداف و برنامه ها:

در جهان امروز ، تغييرات مداوم و بنيادي در همه عرصه ها از جمله بازارها در جريان است که رقابت را بسيار متلاطم و پيچيده مي سازد.اين تغيير و تحوالات خواه و ناخواه تآثيري بر حيات جوامع و سازمانهاي انساني باقي گذاشته و نيازمند اداره و بهره برداري مناسب به شيوه علمي و تجربي هستند . يکي از راهکارها و شيوه هاي موثر مواجه با تغييرات محيطي به ايجاد مزيت رقابتي پايدار تعيين هدف و هدف گذاري مي باشد که بايستي با بررســـي و در نظر گرفتن منابــع ، محــدوديت ها نقاط ضعف،قوت و فرصتها و تهديد هاي بيروني آن صورت پذيرد چيزي که بيش از همه جلوه ميکند ويژگيهاي امروز محيط بين الملل يعني تغيير تابنده و غير قابل پيش بيني بودن آينده آن است . هدف گذاري بايستي با در نظر گرفتن اين دو ويژگي صورت گيرد.بر اين اساس مي توان گفت اقتصاد ملي بيشتر تحت ثآثير متغيرهاي بيروني است و از اينروست که خصوصي سازي و توسعه آن در دستور دولت بر اساس برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و برنامه چشم انداز بيست ساله توسعه کشور قرار گرفته است.
اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن کشور به عنوان نماينده بخش خصوصي بايستي پرچمدار تغيير و تحول و نوگرايي در ابعاد مختلف باد.در اين راستا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن رشت تحول در سه بخش ذيل را دنبال ميکند:
١-تحول در ساختار
٢-تحول سازماني
٣-تحول در نيروي انساني
اين اتاق با جذب نيروهاي متخصص ، توسعه فن آوري اطلاعات، آموزش پرسنل و بکار گيري دانش مديريت منابع انساني به دنبال ايجاد تحول در نيروي انساني ، ايجاد ظرفيتهاي جديد و سپس تحول در ساختار و تشکيلات خود مي باشد. البته گامهايي نيز در اين خصوص برداشته شده است . برقراري ارتباط الکترونيکي با اعضاء - راه اندازي سايت اينترنتي- تهيه نرم افزارهاي لازم و تشويق پرسنل به يادگيري از آن جمله است.
هدف نهايي اين اتاق تحول و توسعه در سه بخش ياد شده فوق جهت پاسخگويي به همه نيازها از جمله توسعه روابط بين الملل - ايجاد و توسعه بازاريابي داخلي و خارجي -ايجاد و توسعه تحقيقات بازاريابي - تشکيل و توسعه کميسيونهاي تخصصي- جذب و توسعه فن آوري اطلاعات- جذب نيروهاي متخصص - بستر سازي تجارت الکترونيک در ابعاد داخلي- ايجاد و توسعه تجارت خارجه ميباشد.


هیئت نمایندگان اتاق رشت
هیئت رئیسه اتاق رشت