اتاق های شهرستان ها

»

 

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن البرز

رئیس

پرهام رضایی 

نائب رئیس دوم

نائب رئیس اول

امیر فرشچی

یداله مالمیر

منشی

خزانه دار

شادی حاضری

نبی اله نوری نسب 

 

 

 


هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن  البرز

 

 


حسین طوسی

سیدکاظم میرجلیلی

رحیم بنا مولایی

محسن امینی

کیانوش شریفی

حسن خانی

علی فراهانی

احمد زارعي فركوش

 


شادروز رفیعی

علیرضا محیط

بیتا بیات 

مهین بوالحسنی

فرشته محمودی

جعفر سلیمانی 

 

 

سید احمد میرجلیلی 

 

آدرس: کرج، مهرشهر. بلوار ارم. بعد از سه راه شهرداری. نبش خیابان صد غربی

تلفن:02633420186 الی 90

فکس: 02633416089

پست الکترونیکی:  info@alborzccim.ir

نشانی اینترنتی: http://www.alborzccim.ir

 

 


هیئت نمایندگان اتاق البرز
هیئت رئیسه اتاق البرز