نوع قانون بخشنامه
محل صدور ساير
تاريخ 1385/03/04
عنوان قانون اساسنامه بورس کشاورزی تدوین شد :
متن کامل قانون:

برای ساماندهی بازار اولیه بورس کالا بر اساس قانون جدید بازار اوراق بهادار باید شرکتهای جنبی با کمک فعالان بازار ایجاد شوند . احمد کبیری ، دبیرکل بورس کشاورزی تأکید کرد : با توجه به اینکه محصولات کشاورزی با عوامل طبیعی سروکار دارد مدیریت ریسک بسیار پیچیده تر است ، بنابراین باید برای سامان دهی بازار اولیه با استفاده از قوانین جدید شرکتهای جنبی با کمک باقی فعالان بازار تشکیل شوند . وی اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی و تقویت روند سرمایه گذاری در این بخش را از اهداف کشاورزی بورس کشاورزی بر شمرد و توضیح داد : این اهداف کماکان وجود دارد و بورس کشاورزی در قالب جدید آنها را دنبال خواهد کرد ، البته با توجه به قانون جدید این بورس به شرکت سهامی عام تبدیل خواهد شد که بخشی از سهام متعلق به کارگزاران و بخشی به عموم مردم واگذار خواهد شد ، خود این امر راهی برای جذب بخشی از سرمایه های مردم و تقویت این بخش خواهد بود . کبیری در ادامه با بیان اینکه امیدواریم دولت نگاه خریدارانه ای نسبت به بورس های کالا داشته باشد ، تأکید کرد : دولت باید بتواند از این ظرفیت استفاده کند در این صورت راه برای آینده باز خواهد شد . وی تضمین معاملات و کشف قیمتها را در گرو ایجاد بازار متشکل شفاف و سازمان یافته دانست و گفت : در قانون بازار اوراق بهادار هیچ حلقه اتصالی بین بازارهای کالا و اوراق بهادار دیده نشده است . او با اشاره به اینکه نمی توانیم خارج از لوایح به عنوان مثال ، محصولات شکر را با قانون بازار اوراق بهادار سامان دهیم ، خطر نشان کرد : در اینجا باید حلقه اتصال شکل یافته و در کمیسیون تخصصی ، هیأت دولت و یا مجلس مورد توجه قرار گیرد و این حلقه در بالاترین سطح نهاد ناظر به وجود آید ، کبیری ادامه داد : در اجرای قانون باید زمینه به گونه ای فراهم شود که تضادی در فرآیند کار ایجاد نشود ، در غیر اینصورت به روند توسعه کار لطمه خواهد زد . امیدواریم با اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار و پذیرفتن شرکتهای جدید کارگزاری که مجموعه توانایی از بانک و شرکتهای سرمایه گذاری خواهند بود ، بتوانیم روند رشد را در بورس کالا تسریع ببخشیم . وی با اشاره به اینکه وظیفه سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت است ، خاطر نشان کرد : این سازمان می تواند در تقویت بورس های کالا که نهادهای جدیدی هستند ، خیلی مؤثر باشد . قانون جدید راهکارهای جدیدی هم چون اجازه معامله گری و بازارگردانی به کارگزاران و تغییر وضعیت تشکیلاتی برای تقویت بورس های کالا را پیش بینی کرده است . بنابراین سازمان می تواند در تقویت نهادهایی هم چون بورس کالای کشاورزی و تسریع روند وضعیت قبلی آنها به روند جدید کمک کند ، دبیرکل بورس کالای کشاورزی و تسریع روند وضعیت قبلی آنها به روند جدید کمک کند . دبیرکل بورس کالای کشاورزی تصریح کرد : با توجه به قانون جدید ، وضعیت تشکیلات بورس کشاورزی تغییر می کند که با استفاده از قانون جدید امیدواریم بتوانیم ، اهداف قبلی را جدی تر و سریع تر دنبال کنیم . کبیری اعلام کرد : اساسنامه شرکت سهامی عام بورس کالای کشاورزی آماده شده و منتظر هستیم سازمان بورس شروع به کار کند تا در آن زمان پیش نویس را ارائه دهیم .