نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/03/22
شماره قانون 4412/2/85
عنوان قانون توضیحات وزارت بازرگانی درخصوص لزوم در نظر گرفتن نوع کالای وارداتی به هنگام ترخیص جهت ارائه گواهی های بهداشتی ، قرنطینه ای دامی ، نباتی یا انسانی :
متن کامل قانون:

مدیر کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی طی بخشنامه شماره 4412/2/85 مورخ 22/3/1385 خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است : به اطلاع می رساند اخیراً مشاهده می گردد گمرکات اجرایی کشور به استناد برخی از مفاد قانونی مذکور در مندرجات ذیل یادداشت فصول جداول کتاب مقررات صادرات و واردات ، واردکنندگان را بدون در نظر گرفتن نوع کالای وارداتی مجبور به ارائه گواهیهای بهداشتی و قرنطینه ای دامی، نباتی و یا انسانی می نمایند. ( به طور مثال از واردکنندگان گندم مطالبه گواهی سازمان دامپزشکی کشور می شود . ) لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به موضوع رسیدگی و این موضوع که الزامات قانونی می بایستی حسب مورد و نوع کالا مراعی گردد به نحو مقتضی به گمرکات اجرایی کشور منعکس گردد.