نوع قانون بخشنامه
محل صدور بانک مرکزي
تاريخ 1385/03/27
شماره قانون 920
عنوان قانون بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص مجاز بودن ورود کالا از طریق کشورهای همسایه با استفاده از گشایش اسنادی به ریال :
متن کامل قانون:
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص مجاز بودن ورود کالا از طریق کشورهای همسایه با استفاده از گشایش اسنادی به ریال :
روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 920 مورخ 27/3/85 به شرح زیر اعلام نموده است . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تنوع بخشی در امر مبادلات تجاری و نیز حفظ جایگاه پول ملی کشور با ابلاغ بخشنامه ای به سیستم بانکی کشور ، ورود کالا از طریق کشورهای همسایه را با استفاده از ابزار گشایش اعتبار اسنادی به ریال ایران مجاز اعلام نموده است . بر همین اساس کلیه وارد کنندگان علاقمند می توانند برای دریافت اطلاعات و توضیحات بیشتر در مورد نحوه اقدام ، به بانک عامل خود مراجعه نمایند.