نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/02/31
شماره قانون 49702/39986/791/241/73/88
عنوان قانون ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات برخی تجهیزات ، دستگاهها و ماشین آلات مستعمل خط تولید که به استناد بند 2 ماده 42 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وارد می گردد :
متن کامل قانون:
ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات برخی تجهیزات ، دستگاهها و ماشین آلات مستعمل خط تولید که به استناد بند 2 ماده 42 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وارد می گردد :
مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 88/780/791/241/73/142 مورخ 23/3/1384 را به شرح زیر اعلام نموده است : پیرو دستورالعمل شماره 49702/39986/791/241/73/88 مورخ 31/2/85 به اطلاع می رساند که با توجه به اینکه فهرست موافقت کلی وزارت صنایع و معادن در خصوص واردات برخی تجهیزات ، دستگاهها و ماشین آلات مستعمل خط تولید که به استناد بند 2 ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وارد می گردد تا پایان سال 84 اعتبار داشته و فهرست اقلام مذکور در سال 85 تا کنون اعلام نگردیده است . لذا ترخیص دستگاههای مذکور در صورت مستعمل بودن منوط به اخذ تأییدیه وزارتخانه تولیدی ذیربط و ثبت سفارش در وزارت بازرگانی در تمامی موارد می باشد . خواهشمند است دستور فرمائید به هنگام ترخیص دقت لازم معمول دارند .