نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/03/24
شماره قانون 4566/2/85
عنوان قانون بخشنامه وزارت بازرگانی در مورد حذف مجوز سازمان انرژی اتمی برای کالاهای مشمول تعرفه 84563000 ( دستگاه وایرکات ) :
متن کامل قانون:
بخشنامه وزارت بازرگانی در مورد حذف مجوز سازمان انرژی اتمی برای کالاهای مشمول تعرفه 84563000 ( دستگاه وایرکات ) :
وزارت بازرگانی بخشنامه شماره 4566/2/85 مورخ 24/3/1385 را خطاب به گمرک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام نموده است : پیرو نامه شماره 12003/2/85 مورخ 7/8/1384 درخصوص ابلاغ آخرین فهرست کالاهای تحت نظارت سازمان انرژی اتمی ایران و ضوابط اجرایی آنها به پیوست تصویر نامه شماره 23030/16 مورخ 9/3/1385 سازمان انرژی اتمی ایران درخصوص عدم نیاز به اخذ مجوز از آن سازمان برای کالای موضوع تعرفه 84563000 ( دستگاه وایرکات ) جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ذیربط ارسال می گردد.