نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/04/04
شماره قانون 90094/87274/859/71/157
عنوان قانون ابلاغ گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرایط صادرات حلال های نفتی از گمرک جلفا
متن کامل قانون:
مدیرکل صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 90094/87274/859/71/157 مورخ 4/4/85 ، بخشنامه شماره 5163/2/85 مورخ 31/3/1385 وزارت بازرگانی را به شرح زیر ابلاغ نموده است : مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ابلاغ می گردد . متن بخشنامه شماره 5163/2/85 مورخ 31/3/85 وزارت بازرگانی به شرح زیر است : عطف به استعلام شماره 74928/71586/747/3167/71 مورخ 21/3/85 ضمیمه آن و نامه شماره 9167/3/240 مورخ 7/3/85 گمرک جلفا به اطلاع می رساند : الف ) چنانچه حلال های مورد بحث فاقد مواد نفتی و یا مشتقات آن باشد. صدور آنها در ظرف گنجایش حداکثر دویست و بیست لیتر و با درج مشخصات کامل حلال و مشخصات کامل تولید کننده آنها در روی ظروف و با رعایت مقررات مربوط به صدر کالای مذکور و رعایت سایر مقررات نیاز به مجوز ندارد . ب ) چنانچه حلال های مذکور دارای مواد سوختی ( نفتی ) یارانه دار باشد . صدور آنها توسط اشخاص خصوصی میسر نخواهد بود.