نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/04/06
شماره قانون 85665/6/165
عنوان قانون گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرایط افراد برای استفاده از تسهیلات تبصره 1 ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات در مورد واردات در مقابل صادرات یا واردات از طریق بازارچه های مرزی :
متن کامل قانون:
گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص شرایط افراد برای استفاده از تسهیلات تبصره 1 ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات در مورد واردات در مقابل صادرات یا واردات از طریق بازارچه های مرزی :
معاون امور گمرکی ، گمرک شهید رجایی بخشنامه شماره 85665/6/165 مورخ 6/4/85 را به شرح زیر اعلام نموده است: همانطوریکه استحضار دارید شرکت ها و اشخاص بدون کسب مجوز وزارت بازرگانی وارد ( اغلب کالاهایی که واردات آن از طریق بازارچه مرزی – واردات در مقابل صادرات و یا از طریق تعاونی مرزنشینان امکان پذیر است ) می نمایند و در فرصت مناسب پس از عقد قرارداد و در صورت لزوم دریافت قبض انبار تفکیکی با تنظیم صلح نامه مالکیت آن را به اشخاص و یا شرکت های دیگر واگذار می نمایند. طبق مقررات ( تبصره 1 ماده 11 آئین نامه اجرایی ق.م.ص ) باید قبل از ورود مجوز وزارت بازرگانی واردات در مقابل صادرات ( بازارچه مرزی واردات در مقابل صادرات ) کسب می نمایند . بنابراین کالاهایی که قبل از ورود کالا مجوز وزارت بازرگانی واردات در مقابل صادرات یا مجوز واردات از طریق بازارچه مرزی را کسب کرده اند می توانند از تسهیلات ماده 11 استفاده نمایند و کسانی که بعد از ورود کالا با تنظیم صلح نامه کالاهای خود را به شخص غیر واگذار می کنند و یا بعد از ورود مجوز وزارت بازرگانی اخذ می نمایند نمی توانند از تسهیلات ماده 11 استفاده نمایند و باید حقوق ورودی تعیین شده زمان صدور مجوز را پرداخت نمایند . خواهشمند است دستور فرمایند و نتیجه را به این گمرک اعلام نمایند.