نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/03/31
شماره قانون 86780/103/1463/73/153
عنوان قانون بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اقلام خارج از شمول معافیت در بنادر خرمشهر، آبادان، بوشهر، چوئیده و جزیره هرمز :
متن کامل قانون:
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص اقلام خارج از شمول معافیت در بنادر خرمشهر، آبادان، بوشهر، چوئیده و جزیره هرمز :
دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 86780/103/1463/73/153 مورخ 31/3/1385 را به شرح زیر به گمرکات بوشهر– خرمشهر– آبادان و هرمز ابلاغ نموده است. پیرو دستورالعمل شماره 1774/113/556/73/7 مورخ 7/1/85 به پیوست تصویر نامه شماره 27552/35051 مورخ 20/3/85 جناب آقای پرویز داودی معاون اول ریاست جمهوری در خصوص تنفیذ تصویب نامه های شماره 74968/ت32559هـ مورخ 26/12/83 و شماره 79690/ت34512هـ مورخ 1/12/84 هیأت محترم وزیران برای اجرا در سال 85 ارسال و به اطلاع می رساند علاوه بر مواردی که در تصویب نامه فوق الذکر از شمول تخفیف مستثنی اعلام گردیده است ( تصویر پیوست ) پارچه و پوشاک موضوع فصول 50 لغایت 58 و فصول 60 لغایت 62 و 65 جداول منضم به مقررات صادرات و واردات ، خودروسازی و برنج نیز مشمول تخفبف سود بازرگانی کالاهای وارده از بنادر خرمشهر – آبادان – بوشهر – چوئیده و جزیره هرمز نمی باشند. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت سایر مقررات اقدامات لازم معمول گردد. ضمناً تسهیلات مصوبه مذکور از ابتدای سال 85 قابل اجرا بوده و در مورد کالاهایی که از منطقه آزاد اروند به سرزمین اصلی وارد می شوند موضوع استفاده از تخفیف مذکور استعلام شده است لذا ضروری است تا حصول نتیجه نهایی کالاهایی که با تخفیف مذکور از منطقه آزاد اروند ترخیص می شوند کماکان با اخذ تعهد و قطع مرور زمان نسبت به تخفیف 20% اشاره شده انجام گردد.