نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/04/03
شماره قانون 5317/2/85
عنوان قانون دستورالعمل جدید گمرک برای واردات چای‌
متن کامل قانون:
دفتر واردات گمرک ایران با استناد به مصوبات هیات وزیران و نامه وزارت بازرگانی شرایط و ضوابط واردات چای خارجی به کشور را اعلام کرد. بر اساس دستورالعمل دفتر واردات گمرک، پیرو دستورالعمل شماره‌ 162402/113/278/73/216 مورخ 24/6/83، تصویبنامه‌های شماره 3449/ت 34872 ه - مورخ 9/2/85 و شماره 23999/ ت 34973 مورخ 8/3/85 هیات وزیران و تصویر نامه شماره 5317/2/85 مورخ 3/4/85 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی با توجه به ماده <9> آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تولید فرآوری و بازرگانی چای موضوع مصوبه یادشده، واردات چای در بسته بندی کمتر از 10 کیلو گرم غیر مجاز است. براساس این گزارش، واردکنندگان در صورت خرید یک کیلوگرم چای خشک تولید داخل می توانند یک و نیم کیلوگرم چای از خارج کشور وارد کرده و پس از اخذ گواهی از سازمان چای کشور و ثبت سفارش در وزارت بازرگانی با ماخذ حقوق ورودی چهار درصد ترخیص کنند و در صورت فقدان خرید چای ایرانی مشمول پرداخت حقوق ورودی ماخذ منضم به جداول مقررات صادرات و واردات خواهند بود. بدیهی است اخذ کلیه مجوزهای قانونی از جمله (گواهی استاندارد، بهداشت و درمان، سازمان انرژی اتمی و...) و رعایت سایر مقررات الزامی است. بر همین اساس، مدیر کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی طی نامه‌ای به دفتر واردات گمرک آورده است: درخصوص ترخیص چای خارجی بدون خرید چای ایرانی با توجه به بند <الف> ماده <9> آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تولید، فرآوری و بازرگانی چای مصوبه هیات وزیران، واردکنندگان چای می‌توانند بدون خرید چای ایرانی با پرداخت حقوق ورودی 30 درصد نیز نسبت به ترخیص چای خارجی اقدام کنند. هیات وزیران طی مصوبه‌ای برای نوسازی باغ‌های چای، تقویت بازار داخلی و ساماندهی تولید و توزیع چای کارگروهی مرکب از وزرای جهادکشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رییس بانک مرکزی را مامور رسیدگی به مسایل و مشکلات صنعت چای کرده است.