نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/04/25
شماره قانون 110511/726/1/55
عنوان قانون بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پذیرش مجوزهای حمل کالاهای وارداتی با ناوگان خارجی که ممهور به مهر برجسته و امضاء سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور می باشد
متن کامل قانون:

مدیرکل نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 110511/726/1/55 مورخ 25/4/85 را به شرح زیر اعلام نموده است : به پیوست تصویرنامه شماره 2/75/36085 مورخ 6/4/85 مدیرکل امور مالی و درآمد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور دائر بر دقت لازم در خصوص پذیرش مجوزهای حمل کالاهای وارداتی با ناوگان خارجی که ممهور به مهر برجسته و امضاء سازمان مزبور باشد جهت بهره برداری لازم ارسال می گردد * یادآور می شود متن بخشنامه شماره 2/75/36085 مورخ 6/4/1385 سازمان راهداری و حمل و نقل کشور به شرح زیر است : نظر به اینکه از تاریخ 4/4/85 مجوز حمل کالاهای وارداتی با ناوگان خارجی صادراه از طرف این سازمان علاوه بر امضاء مجاز ، ممهور به مهر برجسته این اداره کل می باشد ، لذا خواهشمند است دستور فرمائید به کلیه مبادی ورودی کالا در سراسر کشور مراتب اعلام و از پذیرش مجوزهای صادره بدون امضاء و مهر برجسته از تاریخ فوق الذکر به بعد خودداری فرمایند.