نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/04/24
شماره قانون 7036/2/85
عنوان قانون بخشنامه وزارت بازرگانی در خصوص موافقت کلی کمیسیون ماده یک با واردات فیلم های رادیولژی و لیتوگرافی مستعمل
متن کامل قانون:

مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی بخشنامه شماره 7036/2/85 مورخ 24/4/1385 را به شرح زیر اعلام نموده است : با توجه به تصمیم متخذه در جلسه مورخ 17/4/1385 کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات به اطلاع می رساند ، واردات انواع فیلمهای رادیولوژی و لیتوگرافی استفاده شده و تاریخ مصرف گذشته صرفاً از لحاظ مستعمل بودن ، با رعایت ضوابط ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و سایر مقررات بلامانع است . ضمناً کماکان ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی مقدور نمی باشد .