نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/05/08
شماره قانون 124634/108/11/72/201
عنوان قانون بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تاکید بر جلوگیری از ترخیص کالای وارداتی غیر استاندارد و اعاده کالا به خارج ، تحویل به سازمان اموال تملیکی و یا اعاده به مناطق ویژه اقتصادی
متن کامل قانون:

دفتر تعیین تعرفه گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 124634/108/11/72/201 مورخ 8/5/1385 را به شرح زیر اعلام نموده است: احتراماً با عنایت به طرح موضوع ورود کالای غیر استاندارد توسط رسانه ها و در اجرای دقیق و صحیح قوانین مرتبط خواهشمند است به مامورین ذیربط تاکید فرمائید که با عنایت به فهرست کالای مشمول اجرای استاندارد برای واردات در صورتی که وفق نظریه صریح موسسه استاندارد عدم تطابق کالای وارده با استاندارد از سوی موسسه اعلام گردید ضمن جلوگیری از ترخیص کالا بلافاصله اقداماات قانونی درخصوص مورد معمول ( اجرای مادتین 31 و 32 قانون امور گمرکی ) و نتیجه را اعم از اعاده کالا به خارج و یا تحویل به سازمان اموال تملیکی و یا اعاده به مناطق ویژه اقتصادی به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اعلام فرمایند. مسئولیت حسن اجرای بخشنامه به عهده مدیریت محترم آن گمرک می باشد.