نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/05/18
شماره قانون 135276/733/46/73/214
عنوان قانون توضیح گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص منوط بودن ترخیص مواد غذایی، بهداشتی، آرایشی از گمرک به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :
متن کامل قانون:
مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 135276/733/46/73/214 مورخ 18/5/1385 را به شرح زیر اعلام نموده است: پیرو دستورالعمل شماره 194918/733/46/73/294 مورخ 26/7/84 به اطلاع می رساند : با عنایت به صراحت ماده 16 مستخرجه از قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیر ماه 1336، ترخیص مواد غذایی، بهداشتی، آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبداء منوط به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و ... می باشد. بنابراین حتی در مواردی که در مندرجات ذیل یادداشت فصل به ماده 16 قانون مذکور نیز اشاره ای نشده باشد (مانند فصل 82 برای تیغ سلمانی و خودتراش و فصل 96 برای مسواک دندان و کالاهای مشابه) مشمول اخذ مجوز بهداشت خواهند بود. همچنین با توجه به ماده 14 اصلاحی مورخ 23/1/76 و تبصره 2 از قانون مقررات مربوط به امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ورود هر نوع فرآورده های بیولوژیک (نظیر سرم و واکسن) و مواد غذایی اطفال و مواد اولیه داروئی و بسته بندی داروئی به هر شکل و عنوان از خارج از کشور توسط بخش دولتی و یا خصوصی و هر نوع مواد و ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و یا مواد اولیه و بسته بندی آنها قل از ترخیص منوط به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان تجهیزات پزشکی (حسب مورد) خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمائید در هنگام ترخیص کالاهای مذکور دقت لازم معمول دارند.