نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/04/27
شماره قانون 27834/103/2705/73
عنوان قانون بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص شروع فعالیت منطقه آزاد اروند و لزوم استفاده بهینه منطقه آزاد اروند از تحقیقات 15 % و 20 % بنادر خرمشهر و آبادان
متن کامل قانون:
گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 27834/103/2705/73 مورخ 27/4/85 را به شرح زیر اعلام نموده است: بازگشت به نامه شماره 10313 مورخ 6/2/85 با عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی به استحضار می رساند با توجه به تفاهمنامه انجام شده در تاریخ 10/11/84 با سازمان بنادر و کشتیرانی و منطقه آزاد اروند درخصوص چگونگی شروع فعالیت در منطقه آزاد و لزوم استفاده بهینه از امکانات موجود گمرک خرمشهر مقرر گردید امور مسافری از طریق سالنی که بدین منظور ساخته و آماده شده و همچنین صادرات از تاریخ 18/11/84 از اسکله ای که بر روی نقشه تعیین گردیده و به عنوان اسکله صادراتی انجام و بقیه محدوده گمرک و بندر خرمشهر به عنوان منطقه آزاد تلقی و براساس قانون مناطق آزاد فعالیت نماید. همچنین سالن مسافری مذکور نیز با توجه به تفاهمنامه اشاره شده به طور همزمان توسط سازمان بنادر و کشتیرانی تجهیز گردیده و محوطه اسکله صادراتی نیز محصور و کاملاً با فنس کشی از محوله مناطق آزاد جدا و برای انجام تشریفات کالای صادراتی اختصاص داده می شود و لذا در چارچوب این تفاهمنامه منطقه آزاد اروند از تاریخ یاد شده فعال شده و از تحقیقات 15 % و 20 % بنادر خرمشهر و آبادان نیز استفاده می نماید در هر حال گمرک ایران حسب تقاضای نمایندگان و با رعایت قوانین مربوط ، تفاهمنامه مذکور را به نحوی که نظرات نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر را تامین نماید تنظیم و با آن موافقت نمود ، و در حال حاضر منطقه مذکور بدون مشکل خدمات لازم را ارائه و مسافران نیز تردد دارند.