نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/05/25
شماره قانون 9490/2/85
عنوان قانون بخشنامه وزارت بازرگانی در خصوص قابل اجرا بودن معافیت و تخفیف های گمرکی موضوع قانون اصلاح بند ی تبصره 1 قانون بودجه سال 1385 :
متن کامل قانون:

مدیر کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی بخشنامه شماره 9490/2/85 مورخ 25/5/85 را به شرح زیر اعلام نموده است به پیوست تصویر نامه شماره 48267 مورخ 15/5/1385 ریاست جمهوری و ضمیمه آن نامه شماره 69661/551 مورخ 31/4/85 ریاست مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابلاغ قانون اصلاح بند ی تبصره 1 قانون بودجه سال 1385 کل کشور به شماره صادره69661/551 مورخ 31/4/85 جهت اجرا توسط سازمان های اجرائی ذیربط ارسال می گردد.