نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/06/13
شماره قانون 10768/2/85
عنوان قانون بخشنامه وزارت بازرگانی درخصوص ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی
متن کامل قانون:
مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی بخشنامه 10768/2/85 مورخ 13/6/85 را به شرح زیر اعلام نموده است : به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 64342/ت 34576/هـ مورخ 5/6/85 هیات وزیران متضمن آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی ( مصوب 1384 ) جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می گردد.