نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/06/19
شماره قانون 163200/113/214/73/252
عنوان قانون توضیح گمرک جمهوری اسلامی اریان درخصوص جلوگیری از ترخیص کالاهای وارداتی بدون مطالبه وجوه گمرکی و صدور پروانه گمرکی :
متن کامل قانون:
مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 163200/113/214/73/252 مورخ 19/6/85 را به شرح زیر اعلام نموده است : پیرو دستورالعمل شماره 104556/113/214/73/178 مورخ 19/4/85 به اطلاع می رساند : حسب مفاد ماده 14 قانون امور گمرکی، گمرک نمی تواند قبل از دریافت وجه حقوق ورودی ، اجازه تحویل و خروج کالا را از گمرک صادر نماید . لذا با توجه به اینکه رویه مذکور قانونی نبوده و ترخیص کالا از گمرک منوط به رعایت کامل مقررات و پرداخت وجوه گمرکی می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید از ترخیص تمام یا قسمتی ازط کالاهای وارداتی براساس حکم و بدون مطالبه وجوه گمرکی و صدور پروانه گمرکی اکیداً خودداری فرمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیریت آن گمرک خواهد بود.