نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/06/20
شماره قانون 11378/2/85
عنوان قانون توضیح وزارت بازرگانی درخصوص عدم تغییر فهرست کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و میزان تخفیفات آن تا تصویب فهرست جدید توسط هیئت دولت :
متن کامل قانون:
مدیر کل مقررات صادرات و ورادات وزارت بازرگانی بخشنامه شماره 11378/2/85 مورخ 20/6/85 را به شرح زیر اعلام نموده است : بازگشت به نامه شماره 154534/103/2940/73 مورخ 15/6/85 ، درخصوص فهرست کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان به اطلاع می رساند ، فهرست جدید و میزان اقلام قابل ورود توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها در هیئت دولت در دست بررسی می باشد . لذا تا تصویب فهرست مذکور فهرست قبلی کالاهای قابل ورود مرزنشینان و میزان تخفیفات آن کماکان به قوت خود باقی می باشد.