نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/06/27
شماره قانون 11741/2/85
عنوان قانون توضیح وزارت بازرگانی درخصوص واردات شرکتهای تعاونی مرزنشین
متن کامل قانون:

مدیرکل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی بخشنامه شماره 11741/2/85 مورخ 27/6/85 را به شرح زیر اعلام نموده است : بازگشت به نامه شماره 163014/761/863/73 مورخ 19/6/85 و پیرو نامه شماره 8685/2/84 مورخ 6/6/84 درخصوص شرکت تعاونی مرزنشینان دشت آزادگان به اطلاع می رساند ، هر چند واردات کالاهای موضوع ماده 17 آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات ، در قبال صادرات می باشد ولی از آنجایی که اعمال سایر شرایط اینگونه واردات از قبیل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی به آنها مترتب نمی باشد، به نظر این اداره ، واردات توسط شرکتهای تعاونی مرزنشین تنها مشمول تسهیلات موضوع بند یک ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد.