نوع قانون بخشنامه
محل صدور بانک مرکزي
تاريخ 1385/04/16
شماره قانون 60/1035
عنوان قانون بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ز) گشایش اعتبار اسنادی بریال ایران جهت واردات کالا به کشور از طریق کشورهای همسایه ، ح ) نحوه پرداخت و تسویه وجه ارزی کالا از کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی .
متن کامل قانون:
بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص ز) گشایش اعتبار اسنادی بریال ایران جهت واردات کالا به کشور از طریق کشورهای همسایه ، ح ) نحوه پرداخت و تسویه وجه ارزی کالا از کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی .
پیرو بخشنامه های منتهی به شماره 1157/60 مورخ 19/9/1384 به پیوست صفحات 8 و 29 مرتبط با بخش اول مجموعه مقررات ارزی ، واردات کالا و خدمت ، و صفحات 4 ، 14 و 16 از بخش دوم مجموعه مقررات ارزی حمل و نقل کالا بیمه و بازرسی جهت جایگزینی با صفحات قبلی ارسال می گردد. اضافه می دارد :
باستناد بند ز ( جدید ) بخش اول بمنظور تنوع بخشی در امر مبادلات تجاری بر مبناء ریال کشور و نیز حفظ جایگاه پول ملی در نظام اقتصاد بین الملل ، واردات کالا به کشور از طریق کشورهای همسایه در قالب افتتاح اعتبار اسنادی به ریال ایران مجاز خواهد بود.
مقررات تمدید سررسید اعتبارات اسنادی بر مبناء نرخهای سابق بر اساس صفحه جایگزین جدید شماره 8 بخش اول قابل اجراء می باشد .
شرکتهای بیمه دی ، ساسان ، لوین ، و یاران معین به بند 2 صفحه 4 بخش دوم اضافه می گردد.
اصلاحات مربوط به شرکت بازرسی intertek international limiled و نیز تغییر نام شرکت بازرسی bsi group بهinspactorata group و سایر اصلاحات مربوط به صفحات 16 و 14 بخش دوم .
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر با آدرس : تهران – خیابان فردوسی – شماره 213 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – تلفن : 64461 تماس حاصل فرمایند.