نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1385/04/17
عنوان قانون بلامانع بودن واردات انواع فيلمهاي راديولوژي و ليتوگرافي استفاده شده و تاريخ مصرف گذشته
متن کامل قانون:

دفتر واردات گمرك ايران :
احتراماً با توجه به تصميم متخذه در جلسه مورخ 17/4/1385 كميسيون ماده يك آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به اطلاع مي رساند واردات انواع فيلمهاي راديولوژي و ليتوگرافي استفاده شده و تاريخ مصرف گذشته صرفاً از لحاظ مستعمل بودن با رعايت ضوابط ثبت سفارش در وزارت بازرگاني و ساير مقررات بلامانع است . ضمناً كماكان ورود و ترخيص كالاهاي مستعمل از طريق بازرچه هاي مرزي مقدور نمي باشد .