نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1385/08/24
شماره قانون 513/85/?
عنوان قانون بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ اعلام‌ ارزش‌ افزوده‌ كمر شكن‌
متن کامل قانون:
بخشنامه‌ وزارت‌ بازرگاني‌ درخصوص‌ اعلام‌ ارزش‌ افزوده‌ كمر شكن‌
دفتر صادرات‌ گمرك‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ سلام‌ عليكم‌ ـ احتراما، در پاسخ‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 57/85 م‌ ن‌ مورخ‌ 1385/1/28 شركت‌ توليدي‌ صنعتي‌ مايان‌ فولاد،بدينوسيله‌ به‌ اطلاع‌ ميرساند، درخواست‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1385/8/17 كميته‌ دائمي‌ قيمت‌ گذاري‌ كالاهاي‌ صادراتي‌مطرح‌ و تصميم‌ ذيل‌ اتخاذ گرديد: ـ ارزش‌ افزوده‌ كمر شكن‌ سه‌ محوره‌ به‌ وزن‌ 2% 17 ي تن‌ از محل‌ ورود موقت‌ رينگ‌، وسط رينگي‌، لاستيك‌، ميل‌ ريش‌،محور، جك‌ تلسكوپي‌ و جك‌ هيدروليك‌ (ورق‌ مورد استفاده‌ از توليدات‌ داخلي‌ باشد) از قرار هر دستگاه‌ 8800 دلارتعيين‌ گرديد.محمد باقر مجتبايي‌ ـ معاون‌ كمك‌هاي‌ فني‌ تجاري‌ و حمايت‌ از صادرات‌