نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1386/04/24
شماره قانون 110/574
عنوان قانون تسهيلات و امتيازات اعطايي سازمان مناطق آزاد قشم به سرمايه گذاران و فعالين اقتصادي به منظور جذب توريسم و سرمايه گذاري خارجي
متن کامل قانون:
بدينوسيله پيرو نامه وزارت بازرگاني فهرست 15 مورد تسهيلات و امتيازات ويژه ذيل كه از سوي سازمان منطقه آزاد قشم به منظور ترغيب و تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي به سرمايه گذاري در زير ساخت هاي گردشگري در جزيره قشم ارايه خواهد شد:
1- معافيت مالياتي 15 ساله
2- آزادي مشاركت سرمايه گذاري خارجي تا سقف 100%
3- معافيت از پرداخت هر گونه حقوق گمركي و سود بازرگاني براي واردات مواد اوليه ، مصالح ، تجهيزات مرتبط با موضوع سرمايه گذاري فوق
4- تخفيف در ساير عوارض واردات و مساعدتهاي بازرگاني
5- صدور پروانه اشتغال به كار براي نيروي كار خارجي
6- عدم نياز به اخذ ويزا جهت ورود به منطقه آزاد قشم
7- احتساب كليه سرمايه گذاري ها در زمينه امور سياحتي در زمره فعاليت هاي با كاربري خدماتي
8- شمول محاسبه قيمت زمين با تعرفه سياحتي خدماتي در واگذاري زمين با كاربري سياحتي به متقاضيان
9- ارايه تعرفه سياحتي 50 تا 70 درصد ارزان تر از تعرفه تجاري ( ميزان درصد تسهيلات و امتيازات متعلقه براساس حجم سرمايه گذاري ، نوع پروژه و ... تعيين خواهد شد)
10- فروش زمين بصورت نقد و اقساط به متقاضيان
11- اجاره زمين به سرمايه گذاران خارجي با اجاره بهاي حداكثر 10 درصد ارزش زمين به طور ساليانه
12- انعقاد قرارداد واگذاري زمين با سند منگوله دار ثبت شده كشوري
13- مشاركت در سرمايه گذاري تا سقف 30 درصد ارزش برآوردي پروژه ها
14- واگذاري 30 درصد سهم الشراكه موضوع بند 13 پس از اتمام پروژه به بخش خصوصي به قيمت روز
15- معرفي سرمايه گذاران جهت اخذ موافقت نامه اصولي كشوري علاوه بر مناطق آزاد بمنظور برخورداري از وام هاي كم بهره سازمان ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي

جهت کسب اطلاعات بیشتر با سازمان بازرگانی استان تهران به نشانی تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، شماره 154 /
تلفن 88960018- 88962041 /
نشانی الکترونیکی www.Tcommerce.ir تماس حاصل فرمائید.