نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت بازرگاني
تاريخ 1387/01/25
عنوان قانون ثبت سفارش و ورود اقلام مشروحه ذيل بصورت بدون انتقال ارز
متن کامل قانون:
  با استفاده از اختيارات ناشي از بند(9) ماده (38) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ،ثبت سفارش و ورود اقلام مشروحه ذيل بصورت بدون انتقال ارز با رعايت ساير مقررات بلامانع اعلام مي گردد.
  • 1. مواد اوليه توليد مورد نياز واحدهاي توليدي توسط كليه اشخاص مجاز
  • 2. گوشت قرمز- گوشت مرغ
  • 3. قراضه و ضايعات فلزي
  • 4. نهاده هاي دام و طيور