نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/02/27
شماره قانون 210/99/21
عنوان قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان ا