نوع قانون بخشنامه
محل صدور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تاريخ 1399/02/11
شماره قانون 99/30718
عنوان قانون اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
متن کامل قانون:
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم طی نامه شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ مورخ ۹۹/۰۲/۱۱ توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شد.
 
منبع: پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور 
 

ارسال دیگاه:

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
میزان رضایت از قانون نظری ندارم        کم        متوسط        زیاد
نظر