نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1398/12/28
شماره قانون 230/67648
عنوان قانون بررسی گزارش وضعیت رکوردهای گردش و مانده حساب بانکی و گزارش بررسی وضعیت جمع گردش بدهکار/ بستانکار حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سامانه گزارش مدیریتی
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع بررسی گزارش وضعیت رکوردهای گردش و مانده حساب بانکی و گزارش بررسی وضعیت جمع گردش بدهکار/ بستانکار حساب بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سامانه گزارش مدیریتی طی نامه شماره 230/67648/د مورخ 1398/12/28 توسط معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: سازمان امور مالیاتی کشور