نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ 1399/03/18
شماره قانون 60/69170
عنوان قانون کاهش عوارض صادراتی مرغ
متن کامل قانون:

بخشنامه کاهش عوارض صادراتی مرغ به 1500 تومان تا پایان تیرماه سال جاری (1399) توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ شد.

[دریافت اصل فایل]