نوع قانون بخشنامه
محل صدور سازمان امور مالیاتی کشور
تاريخ 1399/03/21
شماره قانون 200/99/27
عنوان قانون ابلاغ ارزش معاملاتی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۳۹۹
متن کامل قانون:
بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابلاغ ارزش معاملاتی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ برای اجرا در سال ۱۳۹۹ طی نامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۷ مورخ ۹۹/۰۳/۲۱ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.
 
منبع: پايگاه ملي اطلاع رساني قوانين و مقررات کشور