نوع قانون بخشنامه
محل صدور گمرک
تاريخ 1399/04/07
شماره قانون 357178
عنوان قانون رفع ممنوعیت صادرات کیت سرولوژی، لباس یکسره گان و شان، شیلد محافظ صورت و ماسک N95
متن کامل قانون:

بخشنامه رفع ممنوعیت صادرات کیت سرولوژی، لباس یکسره گان و شان، شیلد محافظ صورت و ماسک N95 طی نامه شماره 99/357178 مورخ 1399/04/07 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

 [دریافت اصل فایل]