نوع قانون بخشنامه
محل صدور وزارت صنعت، معدن و تجارت
تاريخ 1399/04/12
شماره قانون 60/91516
عنوان قانون تصمیمات نود و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار
متن کامل قانون:

تصمیمات نود و نهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار اعلام شد.

[دریافت اصل فایل]