تاريخ: 1394/08/09

 اعزام هیأت تجاری اتاق ایران به مکزیک توسط اتاق ایران
به آگاهی می رساند، اتاق ایران در نظر دارد همزمان با سفر معاون محترم اروپا و آمریکا وزارت امور خارجه به کشور مکزیک در تاریخ هشتم لغایت دوازدهم آذرماه سال جاری، هیأتی تجاری در زمینه های صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات بانکی و بیمه ای به این کشور اعزام نماید.

از شرکت ها و صاحبان صنایع که علاقمند به حضور در هیأت تجاری مذکور دعوت بعمل می آید تا یک نسخه پروفایل و اطلاعات خود را به زبان انگلیسی، شامل مشخصات شرکت، نوع فعالیت و علاقمندی به مذاکره با شریک تجاری زمینه مورد نظر، تا پایان وقت اداری 13 / 8 / 94 به نمابر بشماره 88825111 و یا از طریق نشانی الکترونیکی  S.RAVANKHAH@ICCIM.IR  ارسال نمایند.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت