تاريخ: 1394/10/14

 اعزام هیات تجاری به کشور ترکیه همزمان با برگزاری نمایشگاه صنایع ریلی منطقه اوراسیا

اعزام هیات تجاری به کشور ترکیه همزمان با برگزاری نمایشگاه صنایع ریلی منطقه اوراسیا 

 زمان برگزاری: ۱۲ لغایت ۱۶ اسفندماه ۹۴

 کسب اطلاعات تکمیلی: www.damear.com

086-33672694

086-33685248

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت