تاريخ: 1394/11/28

 حضور هیات بلند پایه ی تجاری و صنعتی سنگاپور در ایران

هیات بلند پایه ی تجاری و صنعتی سنگاپور به سرپرستی وزیر تجارت و صنعت و رییس فدراسیون تجارت سنگاپور از تاریخ 8 لغایت 13 اسفند 1394 در ایران حضور دارند بر این اساس همایشی در روز سه شنبه مورخ 11 اسفند ماه سالجاری راس ساعت 9:30 صبح در طبقه ی دهم اتاق ایران برگزار می گردد . جهت کسب اطلاعات بیشتر با اتاق ایران واحد بین الملل تماس حاصل نمائید .

http://iccima.ir 

85730000

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت