تاريخ: 1395/01/18

 اعلام آمادگی برای سرمایه گذاری

یکی از مشتریان خارجی تامین سرمایه امین علاقمند به سرمایه گذاری در پروژه های کوچک و بزرگ مرتبط نفت و گاز در حوزه های زیر است:

• تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب

• بازیافت ضایعات صنعتی

• بهره وری انرژی

شرکت تامین سرمایه امین

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت