تاريخ: 1395/01/23

 مکانیسم برگزاری مناقصه های دولتی گرجستان
حسب اطلاع واصله از سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس گرجستان در خصوص مکانیسم برگزاری مناقصه ها در این کشور، به اطلاع می رساند مناقصه های دولتی گرجستان و شرایط شرکت در آنها در سایت رسمی آژانس دولتی مناقصه به آدرس www.procurement.gov.ge به زبان های گرجی و انگلیسی قابل دسترسی است.
شایان ذکر است که شرکت های خارجی و داخلی برای حضور در مناقصه از شرایطی برابر برخوردار هستند.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت