تاريخ: 1395/05/12

 اعزام هیئت تجاری اتاق بازرگانی قم به کشور استرالیا

ضمن آرزوی توفیق روزافزون، باستحضار میرساند کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و صنایع تبدیلی اتاق قم با همکاری و ارشادات معاونت محترم امور بین الملل اتاق ایران در اجرای دستورالعمل سند مأموریت خود در نظر دارد بمدت 12 روز از تاریخ 26/11/95 هیئتی از جمله باغداران، تولیدکنندگان و دست اندرکاران صنایع تبدیلی در رشته زیتون را به کشور استرالیا اعزام نماید.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید فراخوان لازم برای داوطلبان این سفر از طریق کمیسیون کشاورزی آن اتاق محترم صورت پذیرد و حداکثر تا تاریخ 15 شهریور ماه سال جاری اسامی مسافران و داوطلبان نیز ارسال گردد تا بتوانیم مراحل دریافت ویزا و تهیه بلیط و سایر اقدامات بعدی را بعمل آوریم.همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر شماره تلفن 09123201499 آقای مهندس شیخانی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق قم و مدیر برگزاری سفر در دسترس خواهد بود.

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت