تاريخ: 1395/10/12

 اعزام هیات تجاری و بازاریابی به کشورهای چین و ژاپن-Foodex 2017

سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد هیاتی تجاری- بازاریابی متشکل از بنگاههای توانمند صادراتی در گروههای کشاورزی، غذایی و داروهای گیاهی را به کشورهای ژاپن و چین (شانگهای) همزمان با نمایشگاه Foodex 2017 توکیو در تاریخ ۱۴ لغایت ۲۱ اسفند ماه اعزام نماید.

 

• فایل پیوست

بازگشت