تاريخ: 1396/04/31

 پنجاه و نهمین نمایشگاه بین المللی سوریه - دمشق

 

تاریخ برگزاری : 26 مرداد ماه تا 4 شهریور ماه 96

تلفن تماس : 00963112266445 - 0093112266445

سایت : www.peife.gov.sy 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت